?
Hulp nodig?
Gaan

Nova Deposit

Een transparante en veilige tak 26-oplossing met een basis- en getrouwheidsintrest. Uw geld snel nodig? U kunt het snel opvragen.

Wat houdt dit in voor u?

 • U geniet een gewaarborgd rendement*
 • U betaalt geen kosten, noch een verzekeringstaks**
 • U kunt steeds aan uw kapitaal

 

Waar dient u op te letten?

 • Een gedeeltelijke opname is mogelijk vanaf € 250
 • De roerende voorheffing is enkel verrekenbaar als als uw bedrijf onderworpen is aan de vennootschapsbelasting
 • Diversifieer steeds uw beleggingen en spaargeld

ls ondernemer bent u misschien op zoek naar oplossingen om het kapitaal van uw onderneming op korte termijn via eenjaarlijks gewaarborgd rendement te laten renderen. En als dat kan met een mooi fiscaal voordeel, dan wint uw onderneming twee keer. Nova Deposit is de oplossing voor u en uw onderneming.

 

Van welke troeven kan uw kapitaal genieten met Nova Deposit?

1. U geniet een gewaarborgd rendement 
De basisintrest 1,00% + 1,50% getrouwheidsintrest*. En de intrest op de storting is steeds gewaarborgd tot het einde van het lopende jaar. Op de storting loopt u dus geen risico op een intrestherziening gedurende het jaar, dit in tegenstelling tot een klassieke spaarrekening.

2. U betaalt geen kosten 
Geen instapkosten, geen beheerskosten en geen uitstapkosten. 

3. We garanderen u volledige transparantie 
Uw geld brengt op vanaf de dag na de storting tot en met de dag van de opname.

4. Bepaal zelf wanneer u bijstort: 
Een Nova Deposit kunt u reeds openen vanaf € 2 500 en bijkomende stortingen zijn op elk moment mogelijk vanaf € 2 500. 

5. U kunt steeds aan uw kapitaal
Opnames zijn mogelijk vanaf € 250 en zonder kosten!

6. U geniet een voordelige fiscaliteit
Doordat Nova Deposit een tak 26-kapitalisatierekening is, betaalt u geen premietaks bij het openen van de rekening of bij latere stortingen**. Net zoals bij andere financiële producten uit de tak 26 wordt er bij een opname wel 30% roerende voorheffing ingehouden op het reële rendement.

 

Kan uw onderneming baat hebben bij een Nova Deposit? 

Ja! U kunt onze tak 26-oplossing Nova Deposit ook gebruiken voor het beleggen van uw bedrijfskapitaal. Niet enkel zijn de bovenvermelde troeven van toepassing, uw onderneming geniet ook nog mooie fiscale troeven**!

Belangrijk om weten

 

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vindt u hier.

 

Een transparant overzicht van onze kosten

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten: 0% 
 • Beheerskosten: 0% 
 • Verzekeringstaks: geen
 • Roerende voorheffing: Volgens de huidige fiscale wetgeving ben je bij een afkoop roerende voorheffing verschuldigd op het reële rendement.

Wettelijke bepalingen

 

*De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 

**Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van dit product bedraagt 8 jaar.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE90 3101 5641 6832 BIC: BBRUBEBB.
 

Iedere beslissing tot intekening op Nova Deposit moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Essentiële-Informatiedocument en van de algemene voorwaarden. U vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij