?
Hulp nodig?
Gaan

Ongevallenverzekering 24u/24

De Ongevallenverzekering 24u op 24 beschermt zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van een ongeval waarvan ze het slachtoffer worden in het kader van hun werk of privé.

Wat houdt dit in voor u?

  • U geniet een uitgebreide bescherming overal in de wereld...
  • ... in uw privéleven als beroepsleven
  • U kunt een bijkomende rechtsbijstand onderschrijven

Waar dient u op te letten?

  • U moet uw bescherming uitbreiden als u wilt beschermd zijn als u een gevaarlijke sport uitoefent (hockey, rugby, karting, duiken, speleologie, ...)
  • U kunt zelf de verzekerde kapital bepalen, maar er zijn limieten op de gewaarborgde kapitalen

Als zelfstandig bedrijfsleider hebt u er alle belang bij om de nodige maatregelen te treffen zodat u en uw gezin financieel beschermd zijn tegen alle mogelijke gevolgen van een ongeval: medische kosten, arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit en overlijden. Wij hebben de oplossing die u beschermt als er u iets overkomt. En dit zowel bij een ongeval in het kader van uw werk als in uw privéleven: de Ongevallenverzekering 24u op 24.

 

Uw vergoeding in geval van tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid

 

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Wist u dat geen enkele vergoeding voorzien is tijdens de eerste 15 dagen van arbeidsongeschiktheid? En het vervangingsinkomen dat na die termijn wordt voorzien, stelt u niet in staat om een waardig leven te leiden?

Onze Ongevallenverzekering 24u op 24 vergoedt u vanaf de 8ste dag na het ongeval: u ontvangt vanaf dat moment een dagelijkse vergoeding die u in uw verzekeringscontract vastlegt en die u gedurende maximaal 3 jaar kunt ontvangen.Blijvende invaliditeit

Wanneer uw verwondingen van blijvende aard blijken te zijn, ontvangt u een kapitaal dat gelijk is aan 10 keer de jaarlijkse vergoeding die in uw contract werd overeengekomen, vermenigvuldigd met het invaliditeitspercentage. Als de invaliditeit 67% of meer bedraagt, wordt het kapitaal met 50% verhoogd.

 

U wordt vergoed voor uw medische kosten


Uw Ongevallenverzekering 24u op 24 neemt de medische kosten op zich die niet door de sociale zekerheid worden vergoed.

 

Uw begunstige wordt vergoed bij overlijden


De begunstigde die u hebt aangeduid, ontvangt van ons een vergoeding die 5 keer de jaarlijkse bezoldiging die in uw contract werd overeengekomen, bedraagt.

 

Wat is er niet verzekerd en wat zijn beperkingen?


Wij komen niet tussen voor ongevallen die onder andere het gevolg zijn van:

Wij komen niet tussen voor verergeringen die niet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een verzekerd ongeval.

De overeengekomen bezoldiging kan door u zelf worden bepaald, binnen bepaalde grenzen.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

De troeven van onze Ongevallenverzekering 24u op 24


U geniet een uitgebreide bescherming
U bent 24 u per dag beschermd bij ongevallen waarvan u het slachtoffer bent, ongeacht of die zich voordoen in uw privé- of uw beroepsleven - en dit overal ter wereld.

… die op maat is
Als u uw bescherming wilt optimaliseren, kunt u een optionele rechtsbijstand nemen, die tussenkomt voor de gerechtelijke kosten en de kosten voor advocaten - tot een maximaal bedrag van € 5 000.

Uw vergoedingen zijn vrijgesteld van belastingen
De vergoedingen die u in het kader van uw Ongevallenverzekering 24u op 24 ontvangt, zijn vrijgesteld van belastingen*.

 

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

*De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later aangepast worden. 

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de (Kandidaat-)Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.

Iedere beslissing om de Ongevallenverzekering 24u/24 te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij