?
Hulp nodig?
Gaan
De wettelijk voorziene bedragen die worden uitgekeerd aan bedrijfsleiders bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, volstaan waarschijnlijk niet om een gezin te onderhouden. Hetzelfde geldt voor hun wettelijke pensioen, waardoor ze hun levensstandaard na hun actieve loopbaan niet kunnen behouden. Maar wist u dat er oplossingen bestaan om dat verlies aan koopkracht op te vangen? En wat als u zou overlijden? Kan uw gezin het hoofd boven water houden zonder uw inkomsten? 
Ontdek onze oplossingen waarmee u via uw onderneming en/of uw statuut als zelfstandige een pensioen kunt opbouwen en waarmee u uw financiële veiligheid en die van uw gezin kunt verzekeren in het geval van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of voortijdig overlijden.
  • Jaarlijks gewaarborgde rentevoeten

    U weet dus waar u aan toe bent met het totale brutorendement van Vita VAPZ en F-Manager VIP

  • Uitgebreide ongevallenverzekering

    Met onze Ongevallenverzekering 24u op 24 bent u overal ter wereld 24 uur per dag verzekerd voor de ongevallen waarvan u het slachtoffer bent - en dit zowel in uw privé- als in uw beroepsleven.

  • Ristorno's leven**

    U kunt van ristorno's leven** genieten bij Vita VAPZ en F-Manager VIP, uw deel van de winst

Wat wilt u verzekeren?

Ongevallenverzekering 24u/24

De Ongevallenverzekering 24u op 24 beschermt zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van een ongeval waarvan ze het slachtoffer worden in het kader van hun werk of privé. Meer weten

F-Manager VIP.2, de Individuele Pensioentoezegging

Met F-Manager VIP.2 bouwt u als bedrijfsleider een aanvullend pensioen op en geniet u gelijktijdig van een product dat het evenwicht vindt tussen rendement en veiligheid... en van een voordelige fiscaliteit*! Meer weten

Vita Flex 21 VAPZ

Met Vita Flex 21 VAPZ, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen van Federale Verzekering, vult u op een fiscaal voordelige manier zelf uw wettelijk pensioen aan! Meer weten

Wettelijke bepalingen

 

* De fiscale behandeling van het dossier is afhankelijk van de individuele toestand van elke klant. Deze kan nadien worden gewijzigd.
** De restorno's en de ristorno's leven evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de maatschappijen die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering, zoals die hier worden gedefinieerd. 
De toekenning van restorno's en van ristorno's leven in de toekomst is niet gewaarborgd. 
De restorno's en de ristorno's leven variëren per categorie en type producten en de regels in verband met hun toekenning worden gedefinieerd in de statuten van de maatschappijen waaruit de groep Federale Verzekering bestaat. Die statuten kunnen hier  worden geraadpleegd.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij