?
Hulp nodig?
Gaan

F-Manager VIP.2, de Individuele Pensioentoezegging

Met F-Manager VIP.2 bouwt u als bedrijfsleider een aanvullend pensioen op en geniet u gelijktijdig van een product dat het evenwicht vindt tussen rendement en veiligheid... en van een voordelige fiscaliteit*!

Wat houdt dit in voor u?

  • Evenwicht tussen veiligheid en rendement
  • Fiscaal gunstig voor uw onderneming...
  • ...en u spaart meteen voor een mooi aanvullend pensioen

Waar dient u op te letten?

  • Er zijn instapkosten en taksen van toepassing
  • De minimumpremie bedraagt € 1.250
  • Diversifieer steeds uw beleggingen en spaargeld

U bent bedrijfsleider en u wilt een extralegaal pensioen opbouwen dat door uw onderneming wordt gefinancierd in een voordelig fiscaal kader*. U wilt zichzelf ook verzekeren van een inkomen in het geval van arbeidsongeschiktheid of u wilt uw naasten beschermen indien u vroegtijdig zou overlijden. Dit alles is mogelijk dankzij F-Manager VIP.2, de individuele pensioentoezegging.

 


De troeven van F-Manager VIP.2

Jaarlijks gewaarborgde rentevoet**

 

Met F-Manager VIP.2 weet u waar u aan toe bent. In 2023 bedroeg het totale brutorendement bijvoorbeeld 1,90 %**. Het bestaat uit een gewaarborgde rentevoet (momenteel 1,75 %) tot 31/12. En dat gewaarborgd rendement kan nog eens met onze ristorno's leven, toegevoegd aan het contract,*** worden verhoogd! Het toekennen van de ristorno leven is niet gegarandeerd in de toekomst. 

 

 

Kosten onder controle

 

Het kostenbeheersbeleid van Federale Verzekering heeft een positieve invloed op de rentabiliteit van uw F-Manager VIP.2.

 

 

Optionele verzekeringen voor een nog betere bescherming

 

F-Manager VIP.2 biedt u de mogelijkheid om de volgende zaken te optimaliseren: 

Meer informatie over onze Aanvullende verzekering Arbeidsongeschiktheid.

 

 

Interessant instrument voor een vastgoedverrichting

 

Uw F-Manager VIP.2 kan nuttig zijn als u de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning (gelegen binnen de Europese Economische Ruimte) overweegt. In dat geval kunt u een voorschot op uw contract innen of het contract als borg gebruiken voor uw hypothecair krediet, en daarbij behoudt u steeds uw fiscale voordelen.

 

 

Individuele pensioentoezegging (IPT): het principe

De individuele pensioentoezegging biedt u de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op maat op te bouwen onder fiscaal voordelige voorwaarden voor u en voor uw onderneming.

De voordelen van de IPT-verzekering

 

Uw fiscaal aftrekbare premies

Uw onderneming trekt de gestorte premies* fiscaal af. Daarbij dient u evenwel de zogenaamde '80 %-regel' te respecteren: de som van uw wettelijke en extralegale beroepspensioenen mag niet meer bedragen dan 80 % van uw recentste normale bruto jaarvergoeding voor een volledige loopbaan.

Een gunstige belasting van de prestaties

Er wordt een gunstige forfaitaire belasting* van 10 % toegepast wanneer het kapitaal op het einde van uw loopbaan wordt uitgekeerd - op de wettelijke pensioensleeftijd - op voorwaarde dat u tot op die leeftijd professioneel actief bent gebleven. In andere omstandigheden is de taxatie weliswaar hoger, maar toch nog altijd gunstig: van 20 tot 16,5 %.

En dat is nog niet alles… De ristorno's leven** die bovenop het kapitaal van uw IPT-verzekeringscontract komen, zijn vrijgesteld van belastingen*.

Ontdek de belangrijkste regels met betrekking tot de fiscaliteit van de IPT-verzekeringen.

Een grote juridische veiligheid

Uw aanvullend pensioenplan wordt door uw onderneming gefinancierd en u bent de rechtstreekse begunstigde. Bij overlijden wordt uw gezin de rechtstreekse begunstigde.

U geniet op die manier van een volledige juridische bescherming: u hebt de garantie dat u altijd over het gevormde pensioenkapitaal kunt beschikken, zelfs wanneer uw onderneming failliet gaat, een fusie aangaat of wordt opgeslorpt.

Uiteraard bestaan er uitsluitingen, beperkingen en uitbreidingen van de geldende waarborgen. Behalve de gevallen die hierboven werden uiteengezet, vindt u deze in de algemene bepalingen van de F-Manager VIP-verzekering.

Belangrijk om weten

 

 

 

Wettelijke bepalingen

 

* De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

** De rendementen van het verleden vormen geen waarborg voor de toekomst.

*** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De individuele pensioentoezeggingsverzekering wordt gesloten tot de eindleeftijd die opgenomen is in de bijzondere bepalingen.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing tot onderschrijving moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de Financiële infofiche. U vindt een link naar deze en andere documenten hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij