?
Hulp nodig?
Gaan

Spaar voor jouw pensioen

Als je op pensioen gaat, dan wil je dat niet in je portefeuille voelen. Je wil je levensstijl, zoals je die gewend bent, aanhouden. Spijtig genoeg zal het wettelijk pensioen niet volstaan om dit te doen.
Dankzij onze oplossingen voor jouw pensioen - met of zonder fiscale voordelen op de premie - kan je zelf een aanvullend pensioen opbouwen, waarmee je op je pensioenleeftijd een mooi bedrag uitgekeerd krijgt. 

 • Eengewaarborgde rentevoetvoor het lopende jaar

    

 • Winst in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021van de DECAVI-trofee*

    

 • Je kan elk jaarristorno's leven** krijgen!

    

Spaar voor je pensioen!

Voor de opbouw van je aanvullend pensioen geniet je met Vita Flex 44 Pensioen meteen van fiscale voordelen door de belastingvermindering!*** En dankzij de verdeelsleutel tussen de takken 21 en 23 - die je bij opstart en tijdens de duurtijd van je contract kan aanpassen – is deze oplossing steeds aangepast aan je levensfase.

Meer info over Vita Flex 44 Pensioen

Je geniet al van fiscale voordelen, maar wil toch verder sparen aan een jaarlijks gewaarborgd rendement? Je krijgt geen belastingvermindering, maar je hoeft ook geen roerende voorheffing méér te betalen na 8 jaar + 1 dag!

Ontdek hier onze oplossing

* Uitgereikt in Brussel op 24/10/2018, 25/10/2017 en 26/10/2016 tijdens de uitreiking van de DECAVI Levensverzekeringstrofeeën. Bekroond in de categorie: Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en opnames (gewaarborgde intrestvoet – sparen). Financiële producten van 17 verzekeraars kwamen in aanmerking in deze categorie. Meer info op www.decavi.be.
** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.
*** De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later aangepast worden. 

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij