?
Hulp nodig?
Gaan
Eén van uw medewerkers is het slachtoffer geworden van een arbeidsongeval en kan daardoor maandenlang niet werken. Uw secretaresse vertrekt na 32 jaar trouwe dienst op pensioen. Een van uw bedienden wordt ernstig ziek of overlijdt vroegtijdig. Hebt u eraan gedacht om aan uw personeelsleden en hun gezin de financiële bescherming te bieden die ze verdienen? Dat zal hen zeker extra motiveren! Ontdek hier alle oplossingen die we u op dit vlak kunnen bieden.
  • Bekroonde contracten en service!

    Onze verplichte verzekering Arbeidsongevallen werd bij 6 opeenvolgende edities van de DECAVI Niet-Levensverzekeringstrofeeën* telkens in haar categorie bekroond!

  • Winstverdeling

    U kunt een deel van uw premie recupereren in de vorm van restorno's** voor de verzekering Arbeidsongevallen

Wat wilt u verzekeren?

Verzekering Arbeidsongevallen

Een ongeval op de werkvloer is snel gebeurd. Als werkgever bent u verplicht om een verzekering Arbeidsongevallen te nemen voor de werknemers die u in dienst hebt. Meer weten

Verzekering Aanvullende Arbeidsongevallen

U kunt ook een aanvullende verzekering Arbeidsongevallen onderschrijven voor uw werknemers die belangrijke functies vervullen en die daarvoor een hoog loon ontvangen. Dankzij die verzekering ontvangen zij naast de wettelijk voorziene vergoedingen een aanvullende vergoeding waarmee hun inkomensverlies ten gevolge van een arbeidsongeval wordt gecompenseerd. Meer weten

Hospitalisatieverzekering F-CARE

Wij stellen u F-CARE voor als u wilt dat uw personeel kan rekenen op een hoogwaardige gezondheidszorg zonder dat het zich daarbij zorgen hoeft te maken over de financiële aspecten. Meer weten

Groepsverzekering F-BENEFIT

F-Benefit, onze groepsverzekering, biedt uw personeelsleden een aanvullend pensioen met voordelige fiscale voorwaarden voor uw onderneming. Bovendien is bij overlijden van uw werknemer de uitkering van een kapitaal aan de naasten voorzien. Meer weten

Aanvullende Verzekering Arbeidsongeschiktheid

De collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid wordt onderschreven als aanvulling op de groepsverzekering: in het geval van arbeidsongeschiktheid voorziet ze een aanvullend inkomen bovenop de wettelijk voorziene prestaties en neemt Federale Verzekering de financiering van het groepsverzekeringscontract over. Meer weten

Bonusplan

Voor een onderneming is het van cruciaal belang om gekwalificeerd personeel te vinden én te behouden. In dit opzicht kan een aanvullend pensioenplan een meerwaarde betekenen voor het loonbeleid van een onderneming. Meer weten

 

* Uitgereikt in Brussel op 25/04/2018, 26/04/2017, 27/04/2016, 29/04/2015, 23/04/2014 en 15/05/2013 tijdens de uitreiking van de DECAVI Trofee Niet-Levensverzekeringen in de categorie: "Mijn onderneming: Verzekering Arbeidsongevallen". Oplossingen van 12 verzekeringsmaatschappijen kwamen in aanmerking in deze categorie. Meer info op www.decavi.be

** De restorno's en de ristorno's leven evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de maatschappijen die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering, zoals die hier worden gedefinieerd. De toekenning van restorno's en van ristorno's leven in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno's en de ristorno's leven variëren per categorie en type producten en de regels in verband met hun toekenning worden gedefinieerd in de statuten van de maatschappijen waaruit de groep Federale Verzekering bestaat. 
Die statuten kunnen hier worden geraadpleegd.

*** De fiscale behandeling van het dossier is afhankelijk van de individuele toestand van elke klant. Deze kan nadien worden gewijzigd. 

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan