?
Hulp nodig?
Gaan
Een medewerker van uw personeel is het slachtoffer van een arbeidsongeval en is bijgevolg enkele maanden arbeidsonbekwaam. Het is uw wens dat medewerkers, die sleutelposities bekleden binnen uw bedrijf, een aanvullende vergoeding krijgen bovenop de wettelijke voorziene vergoedingen ter compensatie van hun inkomensverlies na een arbeidsongeval. Het kan alleen maar hun motivatie versterken! Ontdek welke oplossingen we u hiervoor kunnen aanbieden.
  • Bekroonde contracten en service!

    Onze verplichte verzekering Arbeidsongevallen werd bij 6 opeenvolgende edities van de DECAVI Niet-Levensverzekeringstrofeeën* telkens in haar categorie bekroond!

Wat wilt u verzekeren?

Verzekering Arbeidsongevallen

Een ongeval op de werkvloer is snel gebeurd. Als werkgever bent u verplicht om een verzekering Arbeidsongevallen te nemen voor de werknemers die u in dienst hebt. Meer weten

Verzekering Aanvullende Arbeidsongevallen

U kunt ook een aanvullende verzekering Arbeidsongevallen onderschrijven voor uw werknemers die belangrijke functies vervullen en die daarvoor een hoog loon ontvangen. Dankzij die verzekering ontvangen zij naast de wettelijk voorziene vergoedingen een aanvullende vergoeding waarmee hun inkomensverlies ten gevolge van een arbeidsongeval wordt gecompenseerd. Meer weten

 

* Uitgereikt in Brussel op 25/04/2018, 26/04/2017, 27/04/2016, 29/04/2015, 23/04/2014 en 15/05/2013 tijdens de uitreiking van de DECAVI Trofee Niet-Levensverzekeringen in de categorie: "Mijn onderneming: Verzekering Arbeidsongevallen". Oplossingen van 12 verzekeringsmaatschappijen kwamen in aanmerking in deze categorie. Meer info op www.decavi.be

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij