?
Hulp nodig?
Gaan
Coronacrisis

Building a sustainable future, together

 

Meer en meer bedrijven, instellingen en organisaties zetten in op “duurzaamheid”. Einddoel? Samen zorgen voor een betere wereld. Ook Federale Verzekering zette haar eerste stapjes in de richting naar een “sustainable future”. Maar wat betekent dit concreet en hoe pakken wij dit verder aan? Geïnteresseerd? Lees dan vooral verder! We hebben namelijk ook hulp en advies van jou nodig. Want samen gaat het makkelijker. 

 

Een ESG-beleid? Wasda?

In 2015 stelde de United Nations 17 universele duurzaamheidsdoelstellingen op die steeds een evenwicht beogen tussen 3 elementen: Mens – Milieu – Maatschappij
Het uiteindelijke doel is ook drieledig: 

 • een einde maken aan armoede,
 • de planeet beschermen, 
 • streven naar vrede en welvaart.

Een onderneming, zoals wij dus, die één of meerdere van deze duurzaamheidsdoelstellingen incorporeert in haar bedrijfsbeheer, voert een ESG-beleid. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). Dit beleid wordt in de onderneming gecoördineerd en opgevolgd door een ESG-team. 

 

SDG

8 + 12 + 13

Natuurlijk is het werken aan 17 ESG-doelstellingen, ook Sustainable Development Goals (SDG) genoemd, misschien wat veel voor een – middelgrote – onderneming. Daarom besloten wij ons te focussen op 3 doelstellingen en daar voluit voor te gaan! Welke zijn dit?

 

SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Vandaag werken wereldwijd 168 miljoen kinderen, 74 miljoen jongvolwassenen zijn werkloos en 60% van de arbeiders werkt zonder contract. De arbeidsmarkt moet veranderen om rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veiliger te worden. 
Wat betekent dit voor een verzekeraar als Federale Verzekering? Waardig werk is in de eerste plaats ook veilig werk. We hebben al een sterke reputatie in de preventie van arbeidsongevallen, maar we willen hier nog sterker op inzetten. Verder geloven we ook in het aanboren en stimuleren van talent en ondernemerschap. Zeker in deze tijden met een krappe arbeidsmarkt. Sociale inclusie en vorming kan daar zeker toe bijdragen. 
In dat kader ondersteunen we bv. actief de organisatie YouthStart. Deze organisatie helpt jongeren uit een moeilijke sociale context hun weg en plaats te vinden op de arbeidsmarkt. We geven verderop nog meer info over YouthStart. 


SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
We verspillen vandaag 30% van de wereldwijde voedselproductie. We produceren en consumeren zonder voldoende rekening te houden met de impact op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. De huidige situatie is onhoudbaar en daarom moeten we “meer doen, met minder”. Vandaar ook het belang van circulaire economie. 
Naast de particuliere markt, is Federale Verzekering ook erg actief als bouwverzekeraar. Deze sector is fundamenteel voor onze economie en welzijn. Maar de bouwsector is een grote materiaalverbruiker, genereert veel afval en is een grote uitstoter van CO2. Circulair bouwen – dit is het hergebruiken van bouwmaterialen die vrijkomen bij renovatie of sloop – is dan ook een belangrijke drijver om verspilling van natuurlijke bronnen te voorkomen en de toekomst te vrijwaren. Het is alvast onze intentie om deze circulaire economie te faciliteren door de gepaste verzekeringsoplossingen voor te stellen. 

 

SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
Klimaatverandering heeft een effect op elk land, op elk continent. Het ontwricht nationale economieën en beïnvloedt levens, met grote kosten voor mensen, gemeenschappen en landen, nu en in de toekomst. 
Voor een verzekeraar heeft klimaatverandering ook een rechtstreekse invloed. Ze moet zoeken naar de gepaste oplossingen om zo de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, te verzekeren.

 

Together, easier

We willen ook van jou horen! Zoals je hieronder nog zal lezen, hebben we onze eerste stapjes naar een duurzamere maatschappij gezet. En we hebben natuurlijk plannen om van deze stapjes stevige stappen te maken. En daarvoor hebben we jouw input nodig. Want wat we samen doen, is beter en gaat makkelijker. 

Wat heb jij van ons nodig om jouw inspanningen voor een duurzamere wereld te kunnen voortzetten? Hoe kunnen wij duurzaamheid integreren in onze beleggings- en verzekeringsoplossingen of in onze werking?

Vul het formulier hiernaast in en geef ons jouw bekommernissen en noden door, je tips of vragen, … Waar je met zit, waar je aan denkt, of welk goed advies je voor ons hebt. Past het in de 3 doelstellingen waarover je hierboven kon lezen, aarzel dan vooral niet

 

 

 

En wat wil dat nu eigenlijk in de praktijk zeggen? 

“Vage woorden, vage beloftes”, zou je misschien kunnen denken. Toch niet. Als het enkel maar bij mooie woorden blijft, geraken we geen stap vooruit. En toegegeven, sommige ondernemingen staan al een pak verder dan ons. Maar toch namen wij een reeks eerste engagementen in de goeie richting. Bij de beslissing op welke duurzaamheidsdomeinen we ons focussen, hielden we natuurlijk rekening met onze reeds genomen engagementen en initiatieven*, vóór we formeel een ESG-beleid voerden. Enkele voorbeelden? 

 • Wij voeren een inclusief hr-beleid, waardoor iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht afkomst, geslacht, religie of overtuiging.
 • De treinabonnementen voor onze werknemers worden volledig terugbetaald waardoor maar liefst 77% met het openbaar vervoer naar het werk komt! En onze hoofdzetel – in hartje Brussel, nabij Manneken Pis! – is natuurlijk makkelijk bereikbaar met de trein.
 • En we zetten, zeker na Covid, extra in op telewerk zodat we minder hoeven te pendelen en er een betere work-life balance is. Zo kunnen onze collega’s 2 dagen vast van thuis werken en een 3de dag kunnen ze flexibel inzetten.
 • Om corruptie en fraude te bestrijden is er binnen Federale Verzekering een Ethisch Comité samengesteld uit leden van de directie en compliance. Het staat in voor de naleving van de beroepsdeontologische codes en stippelt een integriteitsbeleid, een beleid inzake whistleblowing, een beleid inzake belangenconflicten, een preventiepolitiek voor fraude, … uit. Onze werknemers worden hiervan op regelmatige wijze op de hoogte gehouden en onderworpen aan tests.
 • We verminderen oa. het papierverbruik: ons archief wordt volledig gedigitaliseerd, ons klantenmagazines Contact en Business Contact verschijnen maar 2x per jaar op papier in plaats van 3x per jaar en wordt deels gedigitaliseerd. We zetten ook meer en meer in op Doccle voor administratieve communicatie (vervaldagberichten, de witte kaart, restornobrieven, …), … Concrete doelstelling? We willen dat 15% van onze klanten deze tool gebruikt, op dit moment zitten we op 10% . 
  Een vermindering van het papier door in te zetten op digitalisering leidt ook tot minder plaatsverbruik en minder transport… en dus minder energieverbruik. 
 • Voor ons investeringsbeleid – want een verzekeringsmaatschappij is ook een financiële instelling – maken we gebruik van een checklist om in bepaalde activiteiten (zoals bv. die die bedragen aan watervervuiling of -verspilling) niet te investeren. We investeren bv. ook niet in belastingparadijzen, of landen die de mensenrechten schenden en waarop ernstige internationale sancties van toepassing zijn. We leven ook de principes van het Noors Pensioenfonds na en we volgen het Global Compact van de UN rond mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.
Ontdekken wat we nogal allemaal doen? Je leest het in ons duurzaamheidsrapport.

 

En wat betekent dit engagement voor onze maatschappelijke betrokkenheid?

Veelal interne zaken, denk je misschien? Lees vooral verder. Als coöperatieve wensen we natuurlijk ook ons steentje bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven. Sinds dit jaar zijn we trotse partner van YouthStart, een project dat kadert binnen de doelstelling 8 “Economische groei & Waardig werk”. Met YouthStart focussen we op sociale inclusie van laaggeschoolde werkloze jongeren. YouthStart wil deze NEET’s (Not in Employment, Education or Training) – er zijn er 273.000 in België! – activeren via een doorgedreven training, waarbij ze de kans krijgen om zich bij te scholen, hun zelfvertrouwen op te krikken en zich voor te bereiden op een actieve rol binnen het bedrijfsleven. Deze trainingsperiode wordt hen volledig gratis aangeboden en ze worden intensief begeleid. Op het einde moeten ze hun eigen bedrijfsproject presenteren. 


Youthstart

Het doel:

 • Werk vinden
 • Starten als zelfstandige
 • Of een toekomstgerichte opleiding volgen

 

Ons partnership met YouthStart startte reeds dit jaar en loopt 3 jaar lang. We financieren telkens de coaching van een andere groep jongeren (8 à 10 personen). En het stopt niet bij de financiering. Onze collega’s kunnen zich ook kandidaat stellen om meter of peter te worden van een kwetsbare maar gemotiveerde jongere! We hebben op deze manier bij te dragen aan een inclusievere maatschappij.
Meer info over YouthStart? Ga naar youthstart.be

 

*Deze reeds genomen initiatieven en engagementen inzake duurzaamheid vallen dan ook niet onder de ESG-wetgeving.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij