?
Hulp nodig?
Gaan

Risico verbonden aanNova Deposit

 

Renterisico

Elke storting wordt gekapitaliseerd met de gewaarborgde intrestvoeten die van toepassing zijn op de datum van de storting t.e.m. 31 december van het lopende jaar. Federale Verzekering kan de gewaarborgde intrestvoet wijzigen. Voor méér informatie, verwijzen we naar de algemene voorwaarden.

Liquiditeitsrisico

Nova Deposit is bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen die op middellange en lange
termijn willen investeren. Indien u een deel van uw reserve wenst op te nemen voor 31/12 van het
betrokken jaar, geniet u geen gewaarborgde getrouwheidsintrest op het opgenomen bedrag. Voor méér informatie hierover, verwijzen we naar de algemene voorwaarden.

Solvabiliteitsrisico

Het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeringsonderneming. Wanneer de verzekeringsonderneming in gebreke blijft, kan het echter zijn dat u uw belegde kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.  

Meer informatie over hoe wij de risico’s beperken, vindt u hier.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan