?
Hulp nodig?
Gaan

Groepsverzekering F-BENEFIT

Sinds januari 2021 commercialiseren wij niet langer de groepsverzekering F-Benefit. Hebt u, op naam van uw onderneming, een groepsverzekering F-Benefit, die nog lopende is, bij Federale Verzekering onderschreven? Wees dan zeker gerust, er verandert helemaal niets, niet voor uw onderneming en niet voor uw personeelsleden! Onze specialisten beheren uw contract en verzekeren de daaruit voortvloeiende engagementen met de nauwgezetheid, het professionalisme en de kwaliteitsvolle dienstverlening zoals u die altijd van ons gekend hebt. Hebt u een vraag? Wij blijven natuurlijk makkelijk bereikbaar via ons InfoCenter (0800 14 200) of uw persoonlijke adviseur.

Wat houdt dit in voor u?

  • Het is fiscaal voordelig* voor uw onderneming
  • ISO 9001-gecertificeerde dienst

Waar dient u op te letten?

  • Het toekennen van de ristorno leven** is niet verzekerd in de toekomst
  • Er kunnen aanvullende waarborgen onderschreven worden zoals een hospitalisatieverzekering, die niet in de basisbescherming is opgenomen

Op basis van enkel het wettelijk pensioen is het voor uw personeel onmogelijk om dezelfde levensstandaard aan te houden na het pensioen. Als uw onderneming dan kan bijdragen tot het aanvullend pensioen van uw werknemers, dan kan dat een mooie motivatie zijn.

En uw bedrijf slaat twee vliegen in één klap: uw onderneming krijgt ook fiscale en financiële voordelen. Een groepsverzekering is dan ook een belangrijk onderdeel van het loonpakket.

1. Uw werknemer krijgt een aanvullend pensioen
Uw werknemer ligt wakker van zijn wettelijk pensioen, dat niet zal volstaan om dezelfde levensstijl te onderhouden. Als u, zijn werkgever, hem een aanvullend pensioen kan geven, is dit al één zorg minder. En dat kan motiverend werken!
Het gewaarborgd rendement kan nog eens met onze ristorno's leven, toegevoegd aan het contract**, worden verhoogd!

2. Het is financieel voordelig voor uw onderneming
U, als werkgever, bepaalt de premie van F-Benefit. En via een inhouding op het loon kan er ook een bijdrage door de werknemer gedaan worden. U hebt dus volledige controle over het budget.

3. Het is fiscaal voordelig voor uw onderneming
Een groepsverzekering is voor een bedrijf steeds goedkoper dan een loonsverhoging. Als werkgever betaalt u namelijk minder sociale bijdragen. Ook voor uw werknemer is het fiscaal interessant omwille van een voordelige belastingvoet*.

4. Er is volledige transparantie
Werknemers die zijn aangesloten bij F-Benefit krijgen jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de reeds gestorte premies, de intresten, de toegekende ristorno's leven, het reeds opgebouwde kapitaal en de risicopremie die van de reserve wordt afgehouden bij een eventuele overlijdenswaarborg. 

5. Wij zijn ISO 9001-gecertificeerd
Hierdoor bent u zeker dat uw dossiers volgens de internationaal aanvaarde normen behandeld worden. En continue kwaliteitsverbetering en klantentevredenheid zijn geen loze woorden bij ons.

 

F-Benefit voorziet in de uitbetaling van het kapitaal in twee gevallen: bij pensioen of vroegtijdig overlijden.

  • Bij pensioen: als uw werknemer met pensioen gaat, krijgt hij het opgebouwde pensioenkapitaal, dat opgebouwd werd uit de gekapitaliseerde premies.
  • Bij vroegtijdig overlijden: dan betalen wij het reeds opgebouwde bedrag uit, of een vooraf bepaald minimumkapitaal.

Ja, u kan uw groepsverzekering aanvullen zodat deze volledig op maat van uw bedrijf en uw personeel is: 

  • U kunt uw groepsverzekering aanvullen met een collectieve hospitalisatieverzekering, F-CARE.
  • U kunt laten opnemen dat uw onderneming geen premies betaalt bij arbeidsongeschiktheid van de aangesloten werknemer. De premies worden in dat geval verder betaald door ons zodat het aanvullend pensioen van uw werknemer toch aangroeit.
  • U kunt laten opnemen dat er een uitkering voorzien wordt bij arbeidsongeschiktheid van de aangesloten werknemer.

TIP

Wilt u enkel uw kaderleden voor hun harde werk belonen met een groepsverzekering? Dat kan! Neem contact op met onze adviseurs! Zij kunnen u een oplossing aanbieden op maat van uw wensen.

Downloads

Specifieke toepassingen: Cafétariaplan of Bonusplan

Bij een cafétariaplan kan uw werknemer zelf beslissen over een pakket aan extralegale voordelen, in functie van zijn noden. Zo kan bv. de overlijdenswaarborg afgestemd worden op de persoonlijke gezinssituatie en de persoonlijke behoeften.
Met een bonusplan moedigt u uw werknemers aan vooropgestelde doelstellingen te halen, door middel van financiële extra’s. U kunt uw bonusplan dus koppelen aan F-Benefit. 

 

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

* Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.

** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij