?
Hulp nodig?
Gaan

F-Cyber Comfort

Cyberaanvallen, datalekken, it-fraude, enz. zijn dagelijkse kost geworden. Multinationals, KMO’s, zelfstandigen, … allen worden ze het slachtoffer van hackers op zoek naar data, geld, info, enz. Of om uw onderneming in een slecht daglicht te stellen. De totale kost? Bijna onberekenbaar. De kost voor uw zaak als het wordt getroffen door een geslaagde aanval? Misschien wel het einde ervan. Bescherm u dus met onze cyberverzekering F-Cyber Comfort, dankzij de samenwerking met verzekeraar Zurich Insurance. Het is een gespecialiseerde verzekering waarmee u de schadelijke gevolgen van een cyberaanval kunt beperken en tot het minimum kunt herleiden.

Wat houdt dit in voor u?

 • Lijden derden schade als gevolg van de cyberaanval? De aansprakelijkheid van uw bedrijf is verzekerd
 • Ook gevolgschade en crisismanagementservice (24/7, door experts in verschillende vakgebieden) is verzekerd
 • Uw onderneming ligt stil na de cyberaanval? Dan is het omzetverlies en schade door de bedrijfsstilstand verzekerd. Ook kosten voor het systeemherstel zijn verzekerd
 • Wordt er door een toezichthoudende instantie onderzoek verricht naar uw onderneming als gevolg van een cyberaanval? De kosten voor uw verweer zijn gewaarborgd

Waar dient u op te letten?

 • De schade wordt met opzet door u aangebracht? Dan is dit uiteraard niet verzekerd
 • Is de schade het gevolg van het uitvallen van uw internetserviceprovider? Dan is dit niet verzekerd
 • De schade is ontstaan als gevolg van data die door u onrechtmatig is verkregen? Dit is niet verzekerd
 • Er geldt steeds een franchise. Deze is steeds vermeld in het onderschrijvingsformulier bij uw polis
 

Onze troeven 

 

De cyberverzekering F-Cyber Comfort, een totaalpakket, beschermt bedrijven en zelfstandigen tegen de schadelijke gevolgen van cyberaanvallen en datalekken. 

En u kunt steeds rekenen op de ervaring en het expertennetwerk van Zurich Insurance, de verzekeraar waarmee we samenwerken voor deze verzekering. En dit niet enkel tijdens de cyberaanval (ondersteuning bij crisismanagement) of na de cyberaanval (ondersteuning bij het natraject), maar ook voor een eventuele cyberaanval (ondersteuning in preventiemanagement).

 

 

Wat is er verzekerd?

 

De belangrijkste waarborgen van de verzekering F-Cyber Comfort:

 • Aansprakelijkheid en verweerkosten voor privacy- en netwerkincidenten
 • Verweerkosten bij formele onderzoeken
 • Boetes die worden opgelegd door bv. de Payment Card Industrie of de Gegevensbeschermingsautoriteit ivm. GDPR
 • Media-aansprakelijkheid
 • De kosten na het incident: bv. forensisch it-onderzoek, PR-kosten, kredietmonitoring, …
 • Bedrijfsstilstandschade (ook als deze is ontstaan door een incident op het netwerk van uw serviceprovider)
 • Datareconstructie
 • Digitale afpersing
 • Reputatieschade als gevolg van klanten en partners die geen zaken meer willen doen
 • Kosten in noodsituatie

Cyberfraude (social engineering, identiteitsfraude, …)  kan aanvullend onderschreven worden. 

 

 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

 • Is de schade met opzet door u toegebracht? Dan is dat niet verzekerd.
 • Ook schade die het gevolg is van uitval van uw internetserviceprovider is niet verzekerd.
 • Als u door een cyberaanval niet tijdig aan uw verplichtingen ten opzichte van derden kunt voldoen, dan komen de eventuele contractuele boetes die hieruit kunnen voortvloeien, niet in aanmerking voor vergoeding.
 • U hebt data onrechtmatig verkregen en dit veroorzaakt de schade? Dan is deze niet verzekerd.
 • Fraudeert u of pleegt u een vermogensdelict? Dan valt dit niet onder de waarborgen.
 • Bedrijfsschade wordt pas vergoed als de storing langer dan 8u duurt.
 • Er geldt een eigen risico.
 • Wij kunnen bepaalde preventie-eisen stellen. Worden deze niet gevolgd? Dan kan het voorkomen dat wij niet of slechts gedeeltelijk vergoeden.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

F-Cyber Comfort, meer dan een verzekering

 

Dankzij de samenwerking met Zurich Insurance voor deze verzekering, kunt u steeds terecht bij een crisismanager als een cyberaanval plaatsvindt. U kunt, 24/7, bellen naar het noodnummer waar deze crisismanager samen met u bepaalt hoe de crisis zo snel mogelijk onder controle gekregen wordt. De crisismanager selecteert de experts om de cyberaanval onder controle te krijgen en ondersteunt uw bedrijf tot het gevaar geweken is.

Een aantal voorbeelden van expertises die waar nodig uw bedrijf zullen vooruit helpen:

 • Forensisch IT-experts en consultants
 • Public Relations-consultants
 • Advocaten en experts op vlak van cyberincidenten, datalekken en fraude
 • Kredietmonitoring
 • Forensische accountants
 • Onderhandelaars bij afpersing
 • Experts op het vlak van privacy-incidenten

 

Wees hackers een stap voor: het Response-ability programma

 

Ligt uw premie hoger dan € 2000? Dan kunt u kosteloos beroep doen op het Response-ability programma dat Zurich Insurance opstelde! Wat zijn de voordelen voor u? 

 • U krijgt inzicht in de belangrijkste risico’s voor uw onderneming. 
 • U leert hoe u moet reageren op cyberincidenten. 
 • U krijgt ondersteuning bij het opstellen van een realistisch crisisplan.
 • Aan de hand van dit crisisplan, worden de kernvaardigheden getraind.
 • U en welbepaalde medewerkers krijgen waarschuwingen van zodra er dreigementen worden waargenomen die relevant kunnen zijn voor uw onderneming
 • U kunt gratis deelnemen aan de Training Cyber Crisis Management, een verdere verdieping van het Response-ability programma.

 

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing. 

Distributeur: Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV – BNB nr. 039256.
Verzekeraar: Zurich Insurance, plc Belgisch bijkantoor, schadeverzekeraar. Da Vincilaan 5, Caprese Building, 1930 Zaventem. FSMA nr. 2079. 

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in de briefwisseling met Zurich Insurance. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Zurich Insurance Plc, Belgium Branch, Caprese Village, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering F-Cyber Comfort te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Downloads

217 KB

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij