?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Aanvullende Arbeidsongevallen

U kunt ook een aanvullende verzekering Arbeidsongevallen onderschrijven voor uw werknemers die belangrijke functies vervullen en die daarvoor een hoog loon ontvangen. Dankzij die verzekering ontvangen zij naast de wettelijk voorziene vergoedingen een aanvullende vergoeding waarmee hun inkomensverlies ten gevolge van een arbeidsongeval wordt gecompenseerd.

Wat houdt dit in voor u?

  • Deze polis compenseert de inkomstendaling van uw personeel na een arbeidsongeval

Waar dient u op te letten?

  • De waarborg treedt niet in werking in geval van een intentionele fout van het slachtoffer van de verzekering

U bent als werkgever sociaal geëngageerd? U wil dat concreet bewijzen?  Dat kan, door een Aanvullende Verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor uw medewerkers met hoge lonen. Dergelijk gebaar kan motiverend werken en hun enthousiasme verhogen!

 

 

Waarom een Aanvullende Verzekering Arbeidsongevallen?

 

Om de inkomstendaling van uw medewerkers met hoge lonen beter te compenseren.
Wanneer zij het slachtoffer worden van een arbeidsongeval, dan ontvangen zij, bovenop de wettelijke vergoeding, ook nog een aanvullende vergoeding.

Raadpleeg steeds de algemene voorwaarden (onderaan deze pagina) om de reikwijdte, de uitsluitingen en limieten van deze waarborg te kennen, voor een overeenkomst te onderschrijven.

 

 

Een waardevolle tip…

 

Wanneer een werknemer te maken krijgt met een geheel tijdelijke arbeidsongeschiktheid, dan bedraagt de wettelijke vergoeding voorzien in de verplichte Verzekering Arbeidsongevallen, per kalenderdag, 90% van het gemiddeld dagloon (d.i. het bruto basisloon gedeeld door 365).

Wanneer uw werknemer over een jaarlijks bruto basisloon beschikt van € 50 000, dan zal de wettelijke vergoeding gelimiteerd zijn tot 90% vvan een geplafonneerd burtoloon van € 48 084,06!

Dankzij een Aanvullende Verzekering Arbeidsongevallen zal het slachtoffer (en zijn gezin), naast alle fysieke en psychologische trauma’s, niet nog eens geconfronteerd worden met de financiële gevolgen van zo’n gebeurtenis!  

Wettelijke bepalingen


Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de (Kandidaat-)Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.

Iedere beslissing om de Aanvullende Verzekering Arbeidsongevallen te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij