?
Hulp nodig?
Gaan

Omniumverzekering

De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw vrachtwagen - ongeacht of u in fout bent of niet.

Wat houdt dit in voor u?

 • Soepele formule: u kiest het soort vergoeding
 • Sommige waarborgen zonder vrijstelling (glasbreuk, brand, hagel, ...)
 • U gaat niet akkoord met het bedrag van de vergoeding? Wij betalen tot € 150 voor de kosten van een tegenexpert naar keuze
 • Een lagere premie als u een restorno* krijgt... uw deel van onze winst

Waar dient u op te letten?

 • Er is een franchise bij materiële schade aan uw voertuig (uitzonderingen: zie linkerkolom)
 • De vergoeding is degressief naarmate de ouderdom van uw voertuig
 • We hebben een recht van beroep, vooral als de risico-aangifte niet volledig of niet exact is
 • En we hebben een recht van vernietiging van de waarborgen van het contract bij niet-betaling van de premie
 
Zijn uw vrachtwagens minder dan vier jaar oud? Dankzij de Omniumverzekering kunt u uw investering vrijwaren. Bij een schadegeval wordt dan alle schade vergoed. Een onmisbare bescherming: uw voertuigen behoren tot uw kostbaarste werkinstrumenten!

Wat is verzekerd?

Onze Omnium is onmisbaar voor nieuwe voertuigen, toch een belangrijke investering. Deze verzekering vergoedt de materiële schade aan uw voertuig ten gevolge van een ongeval (ongeacht wie in fout was), vandalisme, aanrijden van dieren en natuurkrachten (hagel, overstroming, storm,...) en verlies of schade veroorzaakt door glasbreuk, (poging tot) diefstal en brand.

Voor oudere voertuigen adviseren we u om te opteren voor een Kleine Omnium: daarmee wordt de schade aan uw voertuig vergoed bij brand, diefstal, glasbreuk en schade door de natuurkrachten en na een aanrijding met een dier.Wat is er niet verzekerd?

Schade voortkomend uit het feit dat de bestuurder:

 • niet voldoet aan de wettelijke voorschriften om een voertuig te besturen
 • zich in een toestand van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt

Er is een franchise van toepassing als er materiële schade aan uw voertuig is.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

De Omniumverzekering biedt u de best mogelijke schadevergoeding, ongeacht of u al dan niet in fout was. De verzekering kan tot 100 % van de waarde van uw vrachtwagen vergoeden en biedt meerdere voordelen.

 

Soepele formules

 • U kiest, mits het betalen van een aangepaste premie, het soort schadevergoeding: op basis van de werkelijke waarde (waarde van uw voertuig onmiddellijk na het ongeval, die door een expert wordt vastgesteld) of op basis van de aangenomen waarde van uw vrachtwagen.

Diensten inbegrepen in uw waarborgen

 • De (niet-terugvorderbare) btw, de belasting op inverkeerstelling en uw anti-diefstalsysteem worden gratis verzekerd.

Waarborgen zonder vrijstelling

  Voor een hele reeks risico's geniet u bescherming zonder vrijstelling!
 • Schade veroorzaakt door brand, (een poging tot) diefstal of natuurkrachten (hagel, overstroming, storm,…)
 • Materiële schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier, als u hiervoor binnen de 3 dagen een klacht indient
 • Vergoeding van glasbreuk als u de ruit door een erkende hersteller laat herstellen

Wij verdedigen uw belangen

Bent u het niet eens met het bedrag van de schadevergoeding? Wij betalen de kosten van een tegenexpertise door een expert van uw keuze (maximaal € 150).

Lagere premies

U kunt elk jaar uw aandeel in onze winst in de vorm van een restorno op de bonus* ontvangen.

Wilt u een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of contacteer uw adviseur. 


Wettelijke bepalingen


Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

* De restorno's evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's, die deel uitmaakt van de groep Federale Verzekering. De toekenning van restorno's in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno's variëren per categorie en per type producten. De regels met betrekking tot hun toekenning worden bepaald in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's. Die statuten kunnen hier worden geraadpleegd.

U wil een klacht indienen?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de (Kandidaat-)Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan