?
Hulp nodig?
Gaan

Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingsrisico's

Kies voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingsrisico’s: u en ook uw eventuele personeelsleden zijn verzekerd voor de schade die toegebracht wordt aan anderen tijdens de uitoefening van uw beroep. U kunt ook de schade die voorvalt na de levering laten verzekeren.

Wat houdt dit in voor u?

 • Verzeker uw burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van uw beroep
 • U bepaalt de bedragen die tegen een gepaste premie worden verzekerd
 • Aanvullende waarborgen mogelijk zodat uw verzekering op maat van uw bedrijf is

Waar dient u op te letten?

 • De schade is verzekerd tot de in het contract bepaalde bedragen
 • Schade aan de eigen goederen is niet verzekerd
 • U moet redelijke voorzorgsmaatregelen nemen voor schade die normaal of voorzienbaar is

Door uw beroepsactiviteiten kan uw onderneming op elk moment aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan anderen werd berokkend: een klant die struikelt over een verrompelde deurmat in uw showroom, schade aan het voertuig van uw leverancier omdat de slagboom voor het parkeerterrein van uw onderneming te snel dicht ging of schade aan een gebouw of blessures aan een voorbijganger opgelopen tijdens het lossen van uw goederen. In die gevallen kunnen de financiële gevolgen voor uw onderneming zeer zwaar uitvallen. In uitzonderlijke gevallen kunnen zulke toestanden zelfs tot het faillissement van uw onderneming leiden.

Als u met een gerust gemoed aan de slag wil gaan, kunt u onze verzekering B.A. Ondernemingen onderschrijven.

De verzekering B.A. Ondernemingen verzekert…

…uw burgerlijke aansprakelijkheid als bedrijfsleider of zelfstandige en die van uw vennoten, uw personeelsleden en ruimer gesteld van iedereen die deel uitmaakt van uw onderneming.

 

In welk kader

 

In het kader van de activiteiten van uw onderneming

 

 

Wat is er verzekerd?

 

Onze basiswaarborg verzekert de schade die aan anderen wordt berokkend, tijdens de exploitatie, onder meer in volgende gevallen:

 • schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing en rook, water, aantasting van het milieu (tot € 250 000), ...
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen (uitgezonderd het verkeersrisico)
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen die gebruikt worden door uw aangestelden (uitgezonderd hun burgerlijke aansprakelijkheid)
 • ...

U kunt ook een aantal facultatieve waarborgen onderschrijven zodat uw verzekering aansluit bij uw activiteiten:

 • schade aan toevertrouwde goederen
 • rechtsbijstand
 • ...

 


Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

 • De schade veroorzaakt aan goederen, waarvan u eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, leasingnemer, gebruiker of lener bent.
 • Schade veroorzaakt door het niet nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen tegen schade die normaal zeker of voorzienbaar is.
 • De schade is gedekt tot beloop van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen (per waarborg).

 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

 

Onze troeven

 

U kiest het bedrag, binnen bepaalde limieten, waarvoor uw aansprakelijkheid verzekerd is, zowel voor materiële schade als voor lichamelijke schade. Uw premie wordt berekend op basis van het bedrag dat u zelf hebt bepaald. Er is evenwel steeds een franchise van toepassing.

Ook uw aansprakelijkheid wegens burenhinder is verzekerd
Wij beschermen automatisch de aansprakelijkheid zonder schuld naar aanleiding van burenhinder (art. 3.101 van het Burgerlijk Wetboek). Die waarborg is in de basisbescherming inbegrepen.
We breiden die bescherming ook uit naar nevenactiviteiten die verband houden met de exploitatie van uw onderneming.
Uw aansprakelijkheid is wereldwijd verzekerd tijdens uw prestaties en overal in Europa na levering.

Een waardevolle tip

Wilt u zich beschermen tegen eventuele procedurekosten, kosten voor een gerechtelijke expertise of de erelonen van advocaten en experts? Neem dan een waarborg Rechtsbijstand als aanvulling op uw verzekering B.A. Ondernemingen. Werkt u met onderaannemers? Breid dan uw verzekering B.A. Ondernemingen uit, zodat uw aansprakelijkheid ook beschermd is ten opzichte van uw onderaannemers.

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De overeenkomst duurt drie jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur. De waarborg Rechtsbijstand is voor één jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Iedere beslissing om de verzekering B.A. Ondernemingen te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij