?
Hulp nodig?
Gaan

Jij ontvangt vluchtelingen, wij staan aan je zij 

 

De oorlog in Oekraïne veroorzaakte ook een vloedgolf aan solidariteit in ons land. Heel wat families stelden hun woning open om Oekraïense vluchtelingen te ontvangen. Misschien deed jij dat ook wel.  Deze solidariteit laat ons niet koud. Wij willen aan jouw zijde staan en we willen helpen bijdragen om hen een veilig onderdak te bieden. Iets waar iedereen recht op heeft. Wij hebben dan ook een aantal waarborgen uitgebreid om zo jou en de ontheemden, die jij onderdak biedt*, te beschermen. 


 

B2B2C-NWL-2022-03-ALL-drapeau-ukraine

 

AUTOVERZEKERING

 

Met een financiële opvoeding start je het best van zodra je kind kan tellen, dus meestal rond een jaar of zes. Leg je kind uit dat hoe meer je spaart, hoe groter het stuk speelgoed is dat je zoon of dochter kan kopen. Bij kleine kinderen zullen de centjes eerst nog in een spaarpot verdwijnen, maar later kun je ook een spaarrekening voor je kind openen. Stel daarbij een spaardoel vast: iets wat hij of zij heel graag wil kopen.

Jij voert de kinderen van een vluchtelingengezin naar school?

Met een B.A. Auto zijn zoals steeds al je passagiers beschermd, als ze lichamelijke schade oplopen in het geval dat jij een ongeval veroorzaakt.

Je leent de wagen aan één van je tijdelijke inwoners?

Zijn aansprakelijkheid is automatisch gedekt via de verzekering B.A. Auto. Je hoeft evenwel deze persoon niet te vermelden in je contract, zoals anders wel verplicht is.

Goed om weten! Om van deze bescherming te kunnen genieten, moet de persoon die jij ontvangt, aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Jij, als verzekeringsnemer, moet jezelf er van vergewissen dat deze voorwaarden gerespecteerd worden. Gebeurt er een ongeval waardoor het voertuig geïmmobiliseerd is, dan kan je natuurlijk beroep doen op de diensten van de F-Bijstand Auto (depannage, vervoer van de bestuurder en passagiers, …).

En wat met de Omnium?

Als je een Omnium hebt onderschreven, dan is de schade aan het voertuig verzekerd bij aansprakelijkheid van de persoon die jij onderdak verschaft. 

En de Juridische bescherming Auto? 

Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing, zowel op de personen die je tijdelijk onderdak verschaft en aan wie je je wagen uitleent, als voor jou, de verzekeringsnemer.


B.A. FAMILIALE

 

De ontheemden die jij ontvangt in je woning, erkennen wij als wonend onder je dak. Hierdoor is hun burgerlijke aansprakelijkheid gedekt door de B.A. Familiale.

Een voorbeeld: de vluchteling die je opvangt, rijdt met de fiets en raakt onbedoeld de buurman, die een gebroken arm hierdoor heeft. Jouw B.A. Familiale zal het slachtoffer vergoeden.

Goed om weten! Wij komen niet tussenbeide als de personen die jij onderdak verschaft jou schade berokkenen (of omgekeerd). Dit is logisch aangezien zij verzekerden zijn en het dus geen schade aan derden is. Dit is hetzelfde voor jou en jeeventuele kinderen die onder hetzelfde dak wonen.

MULTIRISK WONING

 

Beeld je in dat de vluchteling die je onderdak verschaft onbedoeld schade berokkent aan jouw woning,. bijvoorbeeld: een ruit die sneuvelt door een voetbal, waterschade door het vergeten toedraaien van een kraantje, een brand, … 

Wees gerust. Jij bent beschermd in al deze gevallen. Je kan rekenen op tegemoetkoming dankzij/op basis van onze Multirisk Woning

 

Heb je vragen? Bel dan gratis ons InfoCenter op 0800 14 200 of contacteer je kantoorhouder of adviseur.

*De uitbreidingen zijn van toepassing op de personen die genieten van de tijdelijke bescherming die in het leven werd geroepen op grond van de richtlijn 2001/55/EG van de Raad van de Europese Unie. 

De richtlijn voorziet dat, om voornoemde tijdelijke bescherming in werking te stellen, een beslissing van de Raad van de Europese Unie noodzakelijk is. Deze beslissing werd genomen op 4 maart 2022.

Ze is van toepassing op de volgende categorieën ontheemden uit Oekraïne, op 24 februari 2022 of na deze datum, en dit ten gevolge van de militaire invasie van het Russische leger dat startte op die datum:

Behoudens een beslissing van de Raad van de Europese Unie om deze bescherming vroeger stop te zetten, wordt deze verlengd met één jaar (dus tot 04/03/2023) en wordt deze hernieuwd voor zes maanden, met een maximum van twee hernieuwingen. 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij