?
Hulp nodig?
Gaan

Multirisk Brand Woning

Bescherm je huis of appartement met onze brandverzekering Multirisk Woning. Deze verzekering kan er voor zorgen dat je je financiële problemen vermijdt. Deze brandverzekering is een absolute must, of je nu eigenaar of huurder bent. En je geniet een mooi voordeel! Je kan restorno’s* ontvangen: jouw aandeel in onze winst.

Wat houdt dit in voor u?

 • Een gratis bijstand bij een schadegeval, 24u/24 
 • Bijstand bij pech, bijvoorbeeld als je je huissleutels verliest
 • Wij verzekeren automatisch jouw aansprakelijkheid als huurder
 • Een goedkopere premie als je restorno's* krijgt... jouw aandeel in onze winst

Waar dient u op te letten?

 • Diefstal van de inhoud van je woning is niet inbegrepen in de basiswaarborgen, je kan een bijkomende waarborg ondertekenen voor dit risico
 • Bij elk schadegevalis er een franchise van toepassing
 • Als er een aanpassing van het gebouw is, en die aanpassing heeft een belangrijke impact op het risico (zoals bv. de plaatsing van zonnepanelen), mag je dit niet vergeten aangeven - het is een wettelijke verplichting!
 • Check geregeld het bedrag waarvoor je je inhoud hebt verzekerd: als je waardevolle goederen koopt, kan het zijn dat de bescherming niet hoog genoeg ligt

Alles weten?

 

 • Je kunt rekenen op bijstand bij een schadegeval en dit 24u op 24, inbegrepen in de premie. Zit je bv. in het buitenland op het moment van de brand? Dan zorgen wij dat je zo snel mogelijk naar huis kan.
 • Maar bijstand is ook voorzien bij pech, bijvoorbeeld als je je huissleutels verliest. Wij sturen dan een slotenmaker.
 • Huur je een vakantiewoning of zit jouw zoon of dochter op kot? Ja? Wij verzekeren automatisch je aansprakelijkheid als huurder! Je moet dus geen aparte verzekering onderschrijven. 
 • En je kan elk jaar jouw aandeel in onze winst krijgen, in de vorm van restorno’s op de bonus*. Een mooi financieel voordeel!

Wat is er verzekerd?

Jouw woning is niet enkel beschermd tegen schade door brand. Je geniet een veel uitgebreidere bescherming. Zo krijg je bijvoorbeeld ook een vergoeding met onze brandverzekering Multirisk Woning in de volgende situaties:

 • een waterleiding die barst of water dat binnendringt via je dak en je parket kapot maakt 
 • een zware storm waardoor een deel van je dak wegwaait
 • een hevige hagelbui waardoor je glazen of plastic koepel kapot is
 • het ontdooien en bederven van de voedingswaren in je ijskast door een elektriciteitspanne
 • een auto die tegen je gevel rijdt
 • een overspanning op het elektriciteitsnet waardoor je elektrische toestellen beschadigd zijn
 • tijdens het stofzuigen tegen je tv botsen waardoor het glas breekt
 • een boom die op je dak valt: zowel je dak als jouw beschadigde zonnepanelen worden vergoed
 •  …

Maar wat als er een losliggende dakpan naar beneden valt op de auto van je buur? De schade aan anderen en hun goederen wordt vergoed. Ook jouw burgerlijke aansprakelijkheid is dus gewaarborgd! 

 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

Wordt niet verzekerd:

 • Schade die jij of een andere verzekerde moedwillig toebrengt
 • Schade die zich opnieuw voordoet omdat je de oorsprong van een eerder schadegeval niet hebt weggewerkt
 • Schade door slecht onderhoud
 • Schade aan ruïnes of aan gebouwen bestemd voor vernieling
 • Schade die puur esthetisch is

Je aandeel in elke schade bedraagt € 255,40 (geïndexeerd). Deze franchise wordt verhoogd tot € 1.256,91 voor volgende schadegevallen:

 • aardbeving, aardverschuiving of verzakking
 • het overstromen, het overlopen of het afvoeren van openbare rioleringen naar kelders, de inhoud ervan en je goederen en materiaal.

Wij waarborgen geen enkele schade die je oploopt waarvoor je niet de gevraagde preventiemaatregelen genomen hebt, in zoverre er een oorzakelijk verband is met de schade.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Inbegrepen in jouw premie!

Bijstand 24u op 24

Federale Verzekering biedt je bijstand - inbegrepen in de premie - aan, waar je terecht kan voor: advies in verband met maatregelen die je moet nemen bij een schadegeval, het contacteren van een vakman voor dringende herstellingen, het bewaken van een beschadigd gebouw, het zoeken van een tijdelijk onderkomen, de repatriëring van de eigenaar die zich in het buitenland bevindt op het moment van het schadegeval…

Sleutels verloren? Wij sturen je een slotenmaker

Wanneer jouw sleutels gestolen of verloren geraakt zijn, of je kan thuis niet meer binnen door een beschadigd slot, dan stuurt Federale Verzekering een slotenmaker en betalen wij de factuur, tot een bedrag van € 225. Bel naar het nummer 02 773 61 56.

Je vertrekt op vakantie?

Het huis of appartement dat je tijdens jouw vakantie huurt wordt automatisch én gratis meeverzekerd, voor dezelfde waarborgen als jouw eigen woning. Ook de verzekering van het kot dat je huurt voor jouw studerende zoon of dochter, en zelfs van de zaal of van de tent die je huurt voor een familiefeestje, wordt je gratis aangeboden.

een waardevolle tip

Probeert er een dief binnen te breken? Dan wordt de schade die hij toebrengt aan jouw woning sowieso vergoed door de brandverzekering Multirisk Woning! Maar wil je de inhoud van je woning ook beschermen tegen diefstal? Sluit dan zeker de bijkomende waarborg “Diefstal” af.

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering Multirisk Brand.

*De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De toekenning van de restorno’s is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan