?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale

Je kunt op een interventie van de Verzekering B.A. Familiale rekenen voor de vergoeding van de schade die jijzelf of een gezinslid aan iemand anders heeft berokkend in je privéleven. Je wordt dus financieel beschermd voor zulke ongevallen met materiële schade of lichamelijke letsels als gevolg.

Wat houdt dit in voor u?

 • Jij en je gezin zijn overal ter wereld beschermd voor schade aan derden. 
 • Breng je per ongeluk schade toe aan een derde als je bv. met een elektrische step, monowheel, elektrische fiets,… rijdt? Dan is dit ook verzekerd.
 • Rechtsbijstand is ook voorzien als je bv. het slachtoffer bent door toedoen van een derde.
   

Waar dient u op te letten?

 • Een eigen risico (€ 255,39 geïndexeerd) wordt toegepast voor de schadegevallen die verzekerd worden in B.A. privéleven
 • Intentionele schade door verzekerden die 16 zijn geworden? Brengt een 18jarige (of ouder) door een zware fout schade toe aan een derde? Deze gevallen zijn niet verzekerd. 
 • Schade door drones is enkel in Europa verzekerd. 
   

Onze troeven

 

Jij en je gezin worden overal ter wereld beschermd als één van hen of jijzelf schade aan een derde toebrengt!

En dat is niet alles... Je geniet ook nog een van een rechtsbijstand privéleven, inbegrepen in jouw jaarlijkse premie van je Verzekering B.A. Familiale! Daarmee komen wij tussenbeide tot € 25 000 voor het verdedigen van jouw rechten.

De basisverzekering B.A. Familiale kan ook uitgebreid worden met specifieke waarborgen, b.v. als je eigenaar bent van een gebouw dat je verhuurt, als je meer dan 2 paarden hebt,…  

 

 

Wat is er verzekerd?

 

De schade die jij of jouw gezin aan iemand anders  toebrengt in je privéleven, waarvoor je aansprakelijk bent.

De verzekering B.A. Familiale vergoedt de schade die wordt veroorzaakt door:

 • jezelf
 • je gezin: je echtgeno(o)t(e) en je kind(eren), maar ook andere personen die bij je inwonen
 • je huisdieren
 • je babysitter, je poetshulp, je tuinman,...
 • je eigen goederen of de goederen die je gebruikt: je woning, je meubilair, de goederen die je leent,...

Eén van je kinderen verhuist? Je echtgeno(o)t(e) verlaat de gezinswoning definitief?  Dan zijn deze nog 6 maand verzekerd door jouw verzekering, als ze nog geen andere familiale verzekering hebben onderschreven!

Ook schade die je veroorzaakt als je bv. met een elektrische step, monowheel, elektrische fiets (of eender welk ander voertuig waarvoor je geen verplichte B.A. Auto nodig hebt) is verzekerd. 

Schade door een drone? Als je een drone voor “recreatief gebruik” (van minder dan 1kg) bestuurt op een privéterrein in Europa,  dan is de eventuele schade aan derden ook verzekerd.

 

 

 

Wat is er niet verzekerd?

 

 • De schade veroorzaakt door een zware fouten van de verzekerde die 18 is geworden:  onder invloed van verdovende middelen of alcohol, door deelname aan een handgemeen of door zelfmoord of poging tot zelfmoord.
 • Intentionele schade door een verzekerde die 16 jaar is geworden. In dit geval blijft de aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerlijk aansprakelijk is (bijvoorbeeld de ouders van de dader van de schade) gewaarborgd, met de mogelijkheid van verhaal (maximum € 31.000) tegen de dader van de schade.
 • De schade veroorzaakt aan goederen van derden, met inbegrip van dieren, die jij in bewaring hebt of die je leent of huurt.
 • Schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen, met uitzondering van drones voor recreatief en privégebruik.

 

Er is een eigen risico van € 255,39 (geïndexeerd) dat voor jou blijft bij materiële schade en dat afgetrokken wordt van de schadevergoeding van de slachtoffer. 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

Rechtsbijstand

 

Als je bij ons een B.A. Familiale afsluit, dan kan je ook genieten van de waarborg Rechtsbijstand. Deze kan je inroepen ter verdediging van jouw rechten bij een strafrechtelijke inbreuk, maar bv. ook in geval van een minnelijke schikking of een geding tegen een derde. 

Oa. advocaat-, expert- en deurwaarderskosten worden terugbetaald. Zo kan jij je rechten laten spreken als je slachtoffer bent (in je privéleven) van lichamelijke of materiële schade die wordt berokkend door een derde. 

Burenhinder wordt ook verzekerd als deze het directe gevolg is van een plotselinge, abnormale en toevallige gebeurtenis!

Voor de kosten van advocaat, experten, enz. komen wij tussenbeide voor max. € 25 000 in de waarborg Rechtsbijstand. 

Lijd jij schade en kan de aansprakelijke niet betalen, dan wordt (een deel van) deze schade terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij, tot max € 6.250. 

Is je kind verdwenen? Dan worden de kosten gemaakt voor het opsporen, terugbetaald. En dit als er binnen de 72u na de verdwijning bij de politie melding wordt gemaakt en als er geen medeverzekerde of familielid betrokken is bij de verdwijning, en dit tot max € 6250.

 

Een waardevolle tip

Onze B.A. Familiale beschermt ook de aansprakelijkheid van je thuispersoneel wanneer het aan het werk is. Als je poetsvrouw bijvoorbeeld de oprit van je woning aan het schoonmaken is en daarbij de auto van je buur beschadigt, vergoedt onze B.A. Familiale de schade van jouw buur. 

Als je poetsvrouw zich echter verwondt terwijl ze de ruiten aan het schoonmaken is, moet je een beroep doen op de verzekering Arbeidsongevallen voor je poetsvrouw. Als je haar zonder dienstencheques tewerk stelt, moet jijzelf, als werkgever, een verzekering Arbeidsongevallen afsluiten voor jouw poetsvrouw. Raadpleeg de pagina Verzekering Arbeidsongevallen Huispersoneel voor meer details.

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Familiale.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering B.A. Familiale te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij