?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale

Je kunt op een interventie van de Verzekering B.A. Familiale rekenen voor de vergoeding van de schade die jijzelf of een gezinslid aan iemand anders heeft berokkend. Je wordt dus financieel beschermd tijdens dergelijke momenten.

Wat houdt dit in voor u?

 • Je bent overal ter wereld beschermd
 • Inclusief een rechtsbijstand

Waar dient u op te letten?

 • Een eigen risico (€ 255,39 geïndexeerd) wordt toegepast
  voor de schadegevallen die verzekerd worden in B.A. privéleven
 • Schade die je toebrengt als jager aan derden wordt niet verzekerd: je moet - en dit is een wettelijke verplichting - een verzekering B.A. Jacht onderschrijven

Alles weten?

Je geniet van een uitgebreide bescherming

Jij en je familie worden overal ter wereld beschermd!

En dat is niet alles... Je geniet ook nog eens rechtsbijstand, die deel uitmaakt van je verzekering B.A. Familiale! Met deze waarborg kun je onder meer een proces aanspannen tegen een persoon die je schade heeft berokkend. Wij komen tussenbeide tot € 12 500 voor het verdedigen van je rechten. 

Wat is er verzekerd?

De schade die aan derden wordt toegebracht in je privéleven, waarvoor je aansprakelijk bent.

De verzekering B.A. Familiale vergoedt de schade die wordt veroorzaakt door:

 • jezelf
 • je gezin: je echtgeno(o)t(e) en je kind(eren), maar ook andere personen die bij je inwonen
 • je huisdieren
 • je babysitter, je poetshulp, je tuinman,...
 • je eigen goederen of de goederen die je gebruikt: je woning, je meubilair, de goederen die je leent,...

 

Wat is er niet verzekerd?

 • De schade veroorzaakt door verzekerden die de jaren van onderscheid hebben bereikt, ofwel opzettelijk, ofwel door grove schuld, dat wil zeggen onder invloed van verdovende middelen of in staat van dronkenschap, door deelname aan een handgemeen of door zelfmoord of poging tot zelfmoord. In dat geval blijft de aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerlijk aansprakelijk is (bijvoorbeeld de ouders van de dader van de schade) gedekt, met de mogelijkheid van verhaal (maximum 31.000 EUR) tegen de dader van de schade.
 • De schade veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen, met inbegrip van dieren die u onder uw bewaking heeft
 • Schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen.

Een eigen risico van 255,39 EUR (geïndexeerd) wordt toegepast voor de schadegevallen die verzekerd worden in burgerlijke aansprakelijkheid privéleven. 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Een waardevolle tip

Onze B.A. Familiale beschermt ook je thuispersoneel wanneer het aan het werk is (en als dat personeel aangegeven is). Als je poetsvrouw bijvoorbeeld de oprit van je woning aan het schoonmaken is en daarbij de auto van je buur beschadigt, vergoedt onze B.A. Familiale de schade. Als je poetsvrouw zich echter verwondt terwijl ze de ruiten aan het schoonmaken is, moet je een beroep doen op de verzekering Arbeidsongevallen - Huispersoneel.

Wettelijke bepalingen

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Familiale.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan