?
Hulp nodig?
Gaan

Aan het begin van de zomer krijgen onze verzekerden een deel van hun premie terugbetaald in de vorm van restorno’s (niet leven). Deze restorno’s vertegenwoordigen hun deel van de winst van Federale Verzekering.

Federale Verzekering is immers samengesteld uit onderlinge en coöperatieve maatschappijen, zodat er geen externe aandeelhouders zijn die hun deel van de winst opeisen. Ons doel is dan ook niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar wel om onze verzekerden een optimale bescherming te bieden.

Onze klanten die een levensverzekering, een groepsverzekering of een andere spaar- of beleggingsformule afgesloten hebben, kunnen eventuele ristorno's leven krijgen. Wanneer deze worden toegekend, worden ze toegevoegd bij de gegarandeerde rentevoet dat op dat moment in voege is... zo verhogen ze het rendement van de levensverzekering.

Winstverdeling in 2022 (boekjaar 2021)

In 2022 kunnen wij meer dan € 10 miljoen aan restorno’s en ristorno's leven verdelen***!

 

Restorno's 2022 (boekjaar 2021)***

Hoe worden de restorno’s berekend?

* Op de premie

Een vast percentage van de nettopremie.

 ** Op de bonus

het percentage wordt berekend op het bedrag van de nettopremie, na aftrek van de eventuele kostprijs van een schadegeval dat zich in de loop van het betrokken jaar heeft voorgedaan.

 

Restorno's

 %

 
Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Auto - Toerisme & Zaken

 5

 **

Auto Omnium - Toerisme & Zaken

 5

 **

Auto Omnium - Goederenvervoer

 5

 **

Arbeidsongevallen 

  1,50

 *

Arbeidsongevallen 

  2,04

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar kennen wij geen restorno's toe voor deze verzekeringen:

 • B.A. Auto - Goederenvervoer
 • B.A. Familiale
 • B.A. Uitbating
 • Collectieve Ongevallen
 • Objectieve Aansprakelijkheid Openbare Ruimtes
 • Multirisk Woning & Handel/KMO
 • Volledige Verkeersongevallen
 • Bestuurder
 • Persoonlijke Ongevallen

In de toekomst kunnen we evenwel toch restorno's toekennen op deze producten.

 

Op de volgende verzekeringen kennen we daarentegen nooit restorno's toe:

 • Rechtsbijstand
 • Reisbijstand
 • Alle Bouwplaats Risico's
 • Machinebreuk
 • Tienjarige Aansprakelijkheid (Construct-10)
 • Verzekering Computer
 • Montage-Proeven

 

*** De restorno’s en de ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven op www.federale.beDe toekenning van de restorno’s en de ristorno's leven is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s en de ristorno's leven variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden. Restorno’s worden pas toegekend als het gecumuleerd bedrag minimum € 10 bedraagt.

Ristorno's leven en totaal rendementen 2022

 

De ristorno's leven komen voort uit de eventuele winstverdeling onder de leden (verzekerden) van de vennootschap 'Onderlinge Leven'. Die ristorno's leven** verhogen het rendement van uw levensverzekeringen.

Totaalrendementen* 2022 = gewaarborgd rendement + ristorno's leven** 

Deze rendementen worden meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Onderlinge Leven die op 09 mei 2023 wordt gehouden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

*** Brutorendement excl. beheerskosten en taxen.

Veelgestelde vragen

Wie beslist dat de ristorno’s leven en restorno’s uitbetaald worden?

Elk jaar komt de Algemene Vergadering samen en beslist op welke takken er restorno’s en ristorno’s leven zullen toegekend worden. Dit gebeurt einde mei. Haar beslissing is afhankelijk van de resultaten en toekomstperspectieven van de onderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur, de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering. De toekenning van de ristorno’s leven en restorno’s varieert per categorie en per product, en is niet gewaarborgd in de toekomst. Maar… tot op heden hebben wij elk jaar onze winst in verschillende verzekeringstakken al kunnen delen met onze klanten!

 

Hoe krijg ik mijn restorno’s?

Elk jaar ontvangt u een brief van ons waarbij u geïnformeerd wordt hoeveel uw restorno’s bedragen. Deze worden dan uitbetaald op het door ons gekende rekeningnummer. Indien u geen restorno’s krijgt (zie hieronder), dan krijgt u ook geen brief van ons.

 

Als mijn restorno’s minder dan € 10 bedragen, worden deze dan uitbetaald?

Neen. Als de restorno per klantnummer minder dan € 10 bedraagt, dan betalen wij deze niet uit. Goed nieuws, het wordt dus niet contract per contract bekeken. De restorno’s per contract onder één en hetzelfde klantnummer worden opgeteld.
Er zijn nog een aantal gevallen waarbij er geen restorno’s worden uitbetaald. Werd de premie niet tijdig betaald? Ook dan worden er geen restorno’s betaald. Dit is ook het geval bij een failliet of gerechtelijke reorganisatie.

 

Wat betekent het als de restorno wordt berekend op de premie?

Als de restorno op de premie wordt berekend, dan wordt deze berekend op de nettopremie die u betaalt voor uw polis.

 

 

Wat betekent het als de restorno wordt berekend op de bonus?

Als u een schadegeval hebt, dan wordt de kostprijs voor de afhandeling en regeling van dit schadegeval afgetrokken van uw premie. Op dit overblijvende bedrag (de bonus) wordt uw restorno berekend. De kostprijs van een schadegeval is gelijk aan de som van de uitgaven, de expertisekosten, de dossierkosten en de aangelegde reserves op datum van de restornoberekening. Elk schadegeval komt in aanmerking, of u in fout bent of niet.

 

Ik heb een polis Rechtsbijstand bij mijn contract Auto (B.A. of Omnium). Worden hierop restorno’s berekend?

Neen. De premie voor rechtsbijstand komt niet in aanmerking voor de berekening van restorno’s.

 

Op welk rekeningnummer worden mijn ristorno’s leven en restorno’s betaald?

Ristorno’s leven worden meteen bij het kapitaal van de desbetreffende levensverzekering gevoegd, waardoor het rendement gevoelig stijgt. Restorno’s worden gestort op het rekeningnummer dat u ons heeft doorgegeven. U kunt dit rekeningnummer steeds wijzigen. Alvorens wij de restorno’s uitbetalen, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u het rekeningnummer desgewenst ook nog wijzigen.

 

Kan ik ergens een volledig overzicht vinden van al mijn verzekeringen en levensverzekeringen, alsook een overzicht van mijn restorno’s?

Ja! Op MyFederale, uw persoonlijke en beveiligde accountpagina, kunt u een overzicht van alle contracten (en dus ook van uw restorno’s) vinden. Hebt u nog geen toegang? Surf dan snel naar my.federale.be/Login.aspx. U vindt er alle info.

 

Hebt u nog vragen?

Aarzel dan vooral niet uw kantoorhouder of adviseur te contacteren. U vindt hier alle contactgegevens.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij