?
Hulp nodig?
Gaan

Arbeidsongevallen Huispersoneel

Heb je een tuinman, een huishoudhulp, een babysitter,... in dienst? Dankzij onze verplichte verzekering Arbeidsongevallen – Huispersoneel zijn ze beschermd wanneer ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval op een moment dat ze voor jou werken of tijdens hun woon-werkverkeer (heen en terug).

Wat houdt dit in voor u?

 • Wij vergoeden de medische kosten
 • Wij voorzien een looncompensatie bij tijdelijke of blijvende invaliditeit
 • Jouw personeel is ook beschermd tijdens het woon-werkverkeer (heen en terug)

Waar dient u op te letten?

 • De vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is wettelijk vastgelegd op 90% van het basisloon (met beperking tot het wettelijke loonplafond)
 • De medische kosten worden terugbetaald op basis van RIZIV-tarieven

Wat is er verzekerd?

 

Wordt het slachtoffer gehospitaliseerd na het ongeval? Wij vergoeden de medische kosten.

Hij of zij kan niet meer werken gedurende een bepaalde periode, als gevolg van het ongeval? Dan voorzien wij een looncompensatie. Deze is wettelijk vastgelegd op 90% van het basisloon (met beperking tot het wettelijke loonplafond).

Zijn de letsels definitief? Wij keren een vergoeding (beperkt tot het wettelijke plafond) uit aan hem/haar of aan de familie. 

Bij een overlijden, nemen wij de begrafeniskosten voor ons, evenals een levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e), en de kinderen (zolang zij recht hebben op kinderbijslag).

 

 

Wat is er niet verzekerd?

 

 • Materiële schade
 • Morele schade
 • Ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval
 • Opzettelijk door het slachtoffer veroorzaakte ongevallen

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

Goed om weten

 

De verzekering Arbeidsongevallen Huispersoneel is een verzekering die verplicht moet afgesloten worden als er huispersoneel bij jou aan de slag is, ongeacht het aantal werkuren.

Heb je geen verzekering arbeidsongevallen Huispersoneel afgesloten? Dan kan je beboet worden. Bovendien zal Fedris – het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s – de kosten op jou verhalen

Betaal je jouw schoonmaakster met dienstencheques? Dan moet jij voor haar deze verzekering niet afsluiten. 

Het personeel dat je occasioneel aanwerft, zoals bv. bij een receptie, op een familiefeest, tijdens de grote schoonmaak – en met een maximum van 30 werkdagen per verzekeringsjaar – is automatisch meeverzekerd in de verzekering Arbeidsongevallen Huispersoneel van Federale Verzekering.

 

 

een waardevolle tip

De wet bepaalt dat elke persoon die manuele arbeid doet in de hoedanigheid van huispersoneel (poetsvrouw, tuinman…) onderworpen moet zijn aan de RSZ, ongeacht de gepresteerde uren, zelfs occasioneel. Huispersoneel dat occasioneel niet-manuele arbeid uitoefent (babysitting, het gezelschap houden van oudere personen…), zal – op enkele uitzonderingen na – niet onderworpen worden aan de RSZ. Meer info vind je op de website van de sociale zekerheid, www.socialsecurity.be.

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om een verzekering Arbeidsongevallen Huispersoneel te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij