?
Hulp nodig?
Gaan

Segmentatiecriteria verzekeringen B.A. Familiale - B.A. Jacht

 

Federale Verzekering baseert zich op objectieve criteria om een beslissing te nemen met betrekking tot de aanvaarding van een risico, de tarifering en de omvang van de dekkingen. Concreet gaat het over elementen die de maatschappij in staat stellen om een bepaald risico zo goed mogelijk te beoordelen.

De acceptatiecriteria worden gebruikt om, naargelang de aard van het risico, te onderzoeken of de dekking  aanvaard kan worden of dat zij geweigerd moet worden.
Wanneer de dekking aanvaard is, worden de tariferingscriteria gebruikt om, in functie van de karakteristieken van het risico, een juist premiebedrag vast te stellen voor elke klant.
Tenslotte zullen bepaalde criteria dienen om de omvang van de aangeboden dekking en het deel van het risico dat ten laste van de klant blijft te bepalen (onder andere door middel van de betaling van een eigen risico).

Deze segmentatiecriteria hebben een weerslag op de evaluatie van het risico, zowel voor het sluiten als tijdens de duur van het contract (in geval van een wijziging van het risico, …). Ze worden hieronder gepubliceerd en uitgelegd, overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

ALGEMENE CRITERIA

Vóór het afsluiten van een contract bij Federale Verzekering is het essentieel  dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de maatschappij en de potentiële klant.

Zo willen wij, voor elke contractuele verbintenis, weten of het betrokken risico al het voorwerp is geweest van een geschil, een opzegging of andere speciale maatregelen bij een vorige verzekeraar, met name als gevolg van een niet-betaling van de premie of als gevolg bedrieglijke verklaringen.
Wij willen ook de antecedenten kennen die eigen zijn aan de verzekerden en die verband houden met de gewenste dekking en weten of het verzekerde risico reeds het voorwerp was van een of meerdere schadegevallen.

Deze informatie, waarmee ook tijdens de duur van het contract rekening wordt gehouden, stelt ons in staat het eventuele frauderisico te beperken of, algemener, uit te maken of de potentiële klant steeds als een “goede huisvader” gehandeld heeft ten aanzien van het te verzekeren risico.

Er wordt met deze algemene criteria rekening gehouden, zowel bij de aanvaarding van het risico als voor de tarifering en de omvang van de dekking.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij