?
Hulp nodig?
Gaan

Takken 21-23-26-44

 

 

Takken 21, 23, 26 en 44

 

Wanneer je jouw geld wilt investeren, denk je meestal aan levensverzekeringsproducten. Die kunnen de vorm aannemen van een tak 21, 23, 26 of 44. Wat is het verschil tussen deze vier takken, wat zijn hun voor- en nadelen en wat houden ze precies in? 

Tak 21

 

Het Tak 21-verzekeringscontract is een spaar- of beleggingsoplossing voor de middellange of lange termijn. Dit contract komt tot stand tussen een verzekeringnemer, een verzekerde, een begunstigde in geval van leven en een begunstigde in geval van overlijden. Het contract komt ten einde in geval van overlijden van de verzekerde, bij het verstrijken van de looptijd of in geval van vervroegde terugbetaling.  
Een van de belangrijkste voordelen van deze tak is een gegarandeerde rente op de reserve (van 0 % of meer); dat wil zeggen op het gespaarde geld (de betaalde premies, verminderd met de eventuele verzekeringsbelasting en instapkosten, en de rente die in de voorgaande jaren is verdiend). Deze rente kan worden verhoogd met een winstdeling die aan het contract wordt toegekend. Hoewel de rente voor elke premiebetaling gedurende de in het contract vastgelegde periode is gegarandeerd, is de winstdeling onder andere afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Daarnaast biedt tak 21 je een garantie op jouw opgebouwde kapitaal (de reserve). 
Een tweede voordeel van tak 21 is dat de verzekeraar het risico draagt en een resultaatverbintenis heeft ten opzichte van de verzekerde. Als je jouw geld echter eerder wilt opnemen, kan het zijn dat er uitstapkosten en/of een roerende voorheffing verschuldigd zijn. Die roerende voorheffing bedraagt 30% rente, berekend op basis van een fictief rendement van 4,75 %. 
Bij de betaling van de premies, afhankelijk van het gekozen verzekeringscontract, heft de Staat een verzekeringsbelasting (2 %) op de betaalde premies (behalve in het geval van pensioensparen). Bovendien kunnen er inschrijvingskosten (op elke betaalde premie) en een beheersvergoeding (op basis van een percentage van de reserve) verschuldigd zijn. 
Tak 21 verzekeringscontracten kunnen fiscaal voordelig of niet-fiscaal voordelig zijn. In het geval van pensioensparen laat het belastingvoordeel* een belastingverlaging toe van 30 % of 25 % (indien het sparen meer dan € 990 per jaar bedraagt) en is er een belasting van 8% verschuldigd wanneer men de leeftijd van 60 jaar bereikt. In het geval van langetermijnsparen bedraagt het belastingvoordeel 30 % en de belastingheffing 10 % op de leeftijd van 60 jaar. Als de contracten geen belastingvoordelen inhouden, dan is er geen belasting verschuldigd. 

 

 

 

Tak 21

Tak 23

 

Tak 23 levensverzekeringen stellen je in staat om te streven naar een potentieel hoger rendement. De werking van deze tak bied je echter geen enkele garantie op het kapitaal en het rendement. Dat laatste varieert in feite naar gelang van de schommelingen op de beurs. 
Het rendement zal dus afhangen van de beleggingsfondsen die gekozen worden in functie van jouw profiel, risicogedrag en behoeften. Houd er rekening mee dat je, net als bij tak 21, een belasting van 2% betaalt op de betaalde premies, maar dat er daarentegen geen roerende voorheffing (30%) bij vervroegde terugbetaling verschuldigd is. Het is ook mogelijk om een contract van tak 23 vroegtijdig te beëindigen. Je moet echter wel rekening houden met de mogelijke kosten die hiermee gepaard gaan. 

 

Tak 44

 

Het verzekeringscontract van tak 44 bestaat uit een gemengde belegging die tak 21 (veiligheid) en tak 23 (potentieel hoge rendementen) binnen hetzelfde verzekeringscontract combineert. Tak 44 stelt je in staat om een evenwicht te bereiken, dat het best past bij jouw profiel, tussen de zekerheid die tak 21 biedt en de potentieel hogere prestaties die tak 23 kenmerken.

 

Onze oplossing in tak 44...

 

CTA-Vita Flex 44

 

Tak 26

 

Tak 26 is geen verzekeringscontract zoals de tak 21, 23 en 44. Voor dit product zijn er geen verzekeringnemer, verzekerde en aangewezen begunstigden. Tak 26 houdt een kapitalisatie-operatie van je investering of spaargeld in. 
Een belangrijk voordeel van de verzekering van tak 26 is dat ze je, afhankelijk van de gekozen oplossing, ofwel een gegarandeerde rentevoet biedt, aangevuld met een winstdeling, ofwel een basisrentevoet, aangevuld met een getrouwheidspremie.
Een andere troef van tak 26 is dat je geen premiebelasting hoeft te betalen omdat het niet om een verzekeringscontract gaat, in tegenstelling tot takken 21 en 23. Op het einde van het contract moet je echter wel een roerende voorheffing op het effectieve rendement betalen. Indien je kiest voor een formule op middellange of lange termijn, dan moet je 30% rente (werkelijk rendement) en uitstapvergoedingen betalen als je jouw kapitaal eerder dan gepland terugneemt. Als je echter kiest voor een oplossing op korte termijn, dan heb je op elk moment jouw geld tot je beschikking, zonder instap- of uitstapkosten. 

 

Wil je meer informatie over de oplossingen die Federale Verzekering biedt?  

 

CTA Mijn geld

 

 

Lees ook

Ons pensioen, laten we er vandaag al over nadenken!

Ons pensioen, ongeacht onze leeftijd, is belangrijk om over na te denken! Ik weet zeker dat je jezelf deze vragen al eerder hebt gesteld.

Meer details

Waarom sparen op een spaarrekening een slecht idee is

Nooit eerder hadden de Belgen zoveel geld op hun spaarrekeningen staan als vandaag. In totaal gaat het om een astronomisch bedrag van ongeveer € 278 miljard.

Meer details

Wettelijke bepalingen

* De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij