?
Hulp nodig?
Gaan

Pensioen- en langetermijnsparenFiscale voordelen 

       

Wenst u een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen of wenst u uw dierbaren te beschermen tegen de financiële gevolgen van een eventueel vroegtijdig overlijden, dan biedt de individuele levensverzekering u een aantal fiscaal interessante perspectieven.

Brengt u de premies van uw individuele levensverzekering fiscaal in mindering dan levert dit u een belastingvermindering op van 25% of 30% van de gestorte premies in pensioensparen, en 30% in het kader van langetermijnsparen.

Belastingheffing op pensioensparen

 

 

Voor het fiscaal stelstel van pensioensparen, hebt u de keuze tussen 2 plafonds voor het jaar 2020:  € 990 (basisbedrag) of € 1 270 (verhoogd bedrag) (*).

 

 

Voor het fiscaal stelstel van langetermijnsparen wordt de maximumpremie berekend in functie van het netto belastbaar beroepsinkomen. Voor het jaar 2020, bedraagt de maximumbijdrage € 176,40 + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen, met een absolute bovengrens van € 2 390 (*). De beschikbare fiscale marge moet evenwel geëvalueerd worden in samenhang met de eventuele fiscale voordelen verbonden aan de terugbetaling van een hypothecair krediet


 Beide fiscale stelsels - pensioensparen en langetermijnsparen - zijn cumuleerbaar. Ze zijn daarenboven ook cumuleerbaar met de persoonlijke bijdragen betaald in het kader van een groepsverzekering.

Dankzij de fiscale voordelen enerzijds en het uitzonderlijke rendement op onze verzekeringsformules anderzijds, kan u met een individuele levensverzekering een nettorendement realiseren dat hoger ligt dan eender welk spaarproduct en dit zonder het minste risico.

 

Opmerking
De informatie vermeld op deze pagina houdt rekening met de fiscale bepalingen van de Belgische wetgeving zoals van toepassing op 01.01.2020 en is onder voorbehoud van eventuele toekomstige wijzigingen.

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan