?
Hulp nodig?
Gaan

Vita Pensioen Pensioensparen en Langetermijnsparen

Ga je op pensioen? Dan wil je dat niet in je portemonnee voelen. Je bent een bepaalde levensstijl gewoon, en die wil je behouden. Met het wettelijk pensioen dat je zal krijgen, is dit niet mogelijk. Ons advies? Begin vroeg genoeg aan pensioensparen en geniet meteen van een mooi fiscaal voordeel*! Daarna kan je jouw fiscale voordeel nog verder optimaliseren en aan langetermijnsparen doen!

Wat houdt dit in voor u?

 • Geniet van een belastingvermindering van 25% of 30%
 • Je kiest voor een evenwicht tussen veiligheid en rendement
 • Je spaart voor een mooi pensioenbedrag

 

Waar dient u op te letten?

 • Er zijn instap- en uitstapkosten verbonden aan dit product
 • Bij vroegtijdige afkoop, kan er tot 33% belasting verschuldigd zijn
 • Diversifieer steeds jouw beleggingen en spaargeld

De 5 troeven van Vita Pensioen

1. Verhoog het rendement door de belastingvermindering* van je premie 

Als je aan pensioensparen doet, krijg je een belastingvermindering van 30% op je premies als je ervoor kiest om € 990 (of minder) te storten. Als je een premie stort vanaf € 990,01 tot € 1 270, dan bedraagt deze belastingvermindering 25% van de gestorte premies!
Heb je een Vita Pensioen met fiscaliteit langetermijnsparen, dan geniet je ook een belastingvermindering tot 30% van de gestorte premies!
In feite verhoog je dus het rendement van jouw Vita Pensioen!

 

 

2. Krijg een gewaarborgd rendement met eventueel jaarlijkse ristorno's leven

Stort je vandaag in een Vita Pensioen, dan geniet je storting van een gewaarborgde intrestvoet van 1,25% tot het einde van het lopende jaar. Uiterlijk op 31/12 leggen we de gegarandeerde rentevoet vast voor het komende jaar. Je weet dus op voorhand waar je aan toe bent! Als de intrestvoeten wijzigen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht hetzij via My FEDERALE, hetzij via ons klantenmagazine Contact. 
En dat gewaarborgd rendement kan nog eens met onze ristorno's leven, toegevoegd aan het contract,** worden verhoogd! Het toekennen van de ristorno leven is evenwel niet gegarandeerd in de toekomst.

 

3. Bepaal zelf wanneer je stort en hoeveel

Met een Vita Pensioen fiscaliteit pensioensparen kan je maandelijks, jaarlijks, … storten of gewoon wanneer het je past. En je stort hoeveel je zelf wil, met een minimum van € 125 (of € 50 als je stort via domiciliëring). 
Kies je voor de fiscaliteit langetermijnsparen, dan is het bedrag dat je kan sparen afhankelijk van je netto beroepsinkomen, met een maximum van € 2 350 per jaar.


4. Krijg nog fiscale voordelen na je 60ste verjaardag

Op je 60ste betaal je slechts 8% belasting op het gespaarde kapitaal bij Vita Pensioen Pensioensparen. Bij het Langetermijnsparen is dit 10%. 
Als je het contract hebt afgesloten voor je 55ste, spaar je na je 60ste verder zonder belastingen te moeten betalen, maar nog steeds met het voordeel van de belastingvermindering*!  

 

5. We hanteren een duidelijke en lage kostenstructuur

Er is een instapkost van 2,50% verschuldigd op elke gestorte premie (exclusief taks). Als je een Vita Pensioen afsluit in het kader van de fiscaliteit pensioensparen, is er geen verzekeringstaks verschuldigd. In het kader van de fiscaliteit langetermijnsparen, bedraagt deze verzekeringstaks 2%. Er zijn eventueel uitstapkosten verschuldigd, gaande van 3% tot 1%, afhankelijk van wanneer men uitstapt. 

 

 

 

storten tot € 1 270?

Doe je al aan pensioensparen met fiscale voordelen? Je stort nu € 990 en wil een hoger bedrag sparen? Dan raden wij je aan om minimum je premie te verhogen naar € 1 188. Zo blijf je over hetzelfde fiscale voordeel beschikken, als waarover je nu beschikt. 

Indien je ervoor kiest om de premie te verhogen (max. € 1 270), dan moet je deze keuze formeel meedelen aan Federale Verzekering via het onderstaande formulier. Je moet dit doen elke keer je voor de verhoging van de premie kiest. Bij gebrek zijn we verplicht om elk bedrag hoger dan € 990 aan jou terug te betalen. 

Deze regels worden door de wet van 26 maart 2018 die de verhoogde formule vastlegt, bepaald.

Opgelet! De premie in een klassiek pensioenspaarcontract kan niet verhoogd worden

Belangrijk om weten

 

 • Diversifieer uw beleggingen en uw spaargeld
 • Wees steeds aandachtig aan de geldende fiscaliteit op het product
 • Wees steeds aandachtig aan de duurtijd van de gegarandeerde intrest
 • Deze verzekering omvat ook een aantal risico’s: Renterisico, liquiditeitsrisico en solvabiliteitsrisico

Meer informatie over hoe wij de risico’s beperken, vind je hier.

 

Een transparant overzicht van onze kosten

 • Instapkosten: 2,5%
 • Uitstapkosten: Maximaal 3% (geen bij overlijden of einddatum)
 • Beheerskosten: 0% 
 • Verzekeringstaks:
  • Bij fiscaliteit pensioensparen: geen
  • Bij fiscaliteit langetermijnsparen: 2% op elke premiestorting
 • Afkoopkosten:
  • Bij eventueel vroegtijdige afkoop kunnen er afkoopkosten aangerekend worden
  • Volgens de omstandigheden, kan er een financiële afkoopvergoeding aangerekend worden. Meer informatie in de Financiële Info Fiche

een waardevolle tip

Het langetermijnsparen bevindt zich in dezelfde fiscale korf als het hypothecair krediet. Je fiscale voordelen die je krijgt via je hypothecair krediet, kunnen de fiscale voordelen van het langetermijnsparen beperken.

Wil je een offerte of premieberekening ontvangen? Klik hier of ga naar het dichtstbijzijnde kantoor

Ben je zelfstandige?

Ga dan zeker ook eens kijken naar alle voordelen van onze Vita VAPZ, een formule speciaal voor de zelfstandige!

 

 

Wettelijke bepalingen

 

*De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.
** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Bij Vita Pensioen Pensioensparen is de einddatum van de overeenkomst vastgesteld op de leeftijd van 65 jaar van de verzekerde. Indien de verzekerde bij onderschrijving 55 jaar is of ouder bedraagt de looptijd 10 jaar.
Bij Vita Pensioen Langetermijnsparen is de einddatum vrij te kiezen door de verzekeringsnemer tussen de leeftijd van 65 en 80 jaar van de verzekerde. 
De verzekeringsovereenkomst eindigt eveneens bij overlijden van de verzekerde of bij een volledige afkoop. De looptijd bedraagt minimaal 10 jaar.

Ontdek de segmentatiecriteria voor Vita Pensioen Pensioensparen en Langetermijnsparen.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:
Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing tot intekening op Vita Pensioen Pensioensparen of Langetermijnsparen moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de Financiële Info Fiche en van de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij