?
Hulp nodig?
Gaan

Kleine Statuten

We praten veel over “kleine statuten”, maar wie zijn dat? Sinds enkele jaren geeft de samenleving de mogelijkheid aan jongeren om via een stage zich in bedrijven te verdiepen, met name in de vorm van stages, beroepsinleving, alternerend leren en werken, enz. “Kleine statuten" wordt als term gebruikt voor deze personen die betaald (of onbetaald) werk verrichten als onderdeel van hun beroepsopleiding.*

Kleine statuten page

Meer concreet, wie wordt er als "kleine statuten" beschouwd ? **

 

Wat zijn de rechten van deze kleine statuten ? 

 

 

Klik hieronder als u meer wilt weten over de Verzekering Arbeidsongevallen voor 

 

 

 

 

 

 

 

* Opleidingen buiten enig wettelijk kader (waarbij de stage niet wordt erkend door een organisatie als VDAB, FOREM,…) blijven echter uitgesloten van het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet.

** Meer informatie over de lijst met leerwerkcontacten is te vinden op de volgende website www.fedris.be/nl/professional/privesector/wetgeving-rechtspraak

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij