?
Hulp nodig?
Gaan

Multirisk Brand Handel & KMO

Stormschade, brandschade, rookschade, schade door overstroming of kortsluiting, glasbreuk,... Uw gebouw, inboedel, materieel en goederen verdienen de uitgebreide bescherming van onze verzekering Multirisk Brand Handel & KMO. De verzekering beschermt u, als eigenaar of huurder, in geval van schade aan uw gebouw en de inhoud.

Wat houdt dit in voor u?

 • Een financiële vergoeding bij schade aan het gebouw en de inhoud ervan, door brand, insijpeling van water in het gebouw, door het accidentele wegvloeien van stookolie, storm, overspanning of glasbreuk
 • Een gratis nummer waarop u 24u/24 kan bellen om de nodige maatregelen te nemen bij een schadegeval
 • Zonnepanelen, koepels, glazen daken, uithangborden en reclamepanelen zijn verzekerd bij storm en glasbreuk
 • Eén van uw voertuigen beschadigt de toegangspoort van van uw gebouw? U bent verzekerd. 
 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid voor uw gebouw (B.A. gebouw) is inbegrepen in uw basiswaarborgen
   

 

Waar dient u op te letten?

 • Diefstal van de inhoud van uw gebouw is niet inbegrepen in de basiswaarborgen. Wij raden u aan een bijkomende waarborg te ondertekenen voor dit risico
 • Er wordt een franchise toegepast bij elk schadegeval, behalve voor bijstand
 • Als er een aanpassing van het gebouw is, en die heeft een belangrijke impact op de waarde van het gebouw (zoals bv. de plaatsing van zonnepanelen of het bouwen van een bijgebouw), mag u dit niet vergeten aangeven
 • Ga geregeld het bedrag na waarvoor u uw inhoud hebt verzekerd : als u waardevol materiaal of meubelen koopt, kan het zijn dat de bescherming niet hoog genoeg ligt. Denk ook aan de waarde van de goederen die u in stock heeft
   

Onze troeven

 

 

 

Wat is er verzekerd?

 

Uw gebouw voor professioneel gebruik (handelspand, kantoor, atelier…) of voor gemengd gebruik (bij een gedeelte voor particulier gebruik) is met onze brandverzekering niet enkel beschermd tegen schade door brand… U geniet een veel uitgebreidere bescherming. U wordt bijvoorbeeld ook vergoed voor de schade toegebracht door:

 • een overspanning op het elektriciteitsnet die uw pc en printer stuk maakt
 • een storm die een deel van het dak van uw atelier wegblaast
 • een hevige windvlaag die uw uithangbord vernielt
 • een hagelbui die een lichtkoepel of de ramen vernielt
 • een waterleiding die barst of het water dat binnensijpelt via het dak van de toonzaal en het vasttapijt of het parket kapot maakt
 • een boom die tegen uw stockageruimte valt
 • een motorrijtuig die uw toegangspoort beschadigt
 • schade aan het gebouw door vandalisme of als gevolg van een poging tot inbraak

En wat gebeurt er als een dakpan loskomt en op de wagen van uw buur valt? Door uw Multirisk wordt ook schade veroorzaakt door uw gebouw aan derden en aan hun goederen gewaarborgd. Met andere woorden, uw burgerlijke aansprakelijkheid “gebouw” is eveneens verzekerd! En dit zit meteen in uw basiswaarborgen.

U geniet ook van uitgebreide waarborgen, zoals de inhoud die verplaatst wordt naar een ander adres (max. 90 dagen), een verzekering B.A. Huurder voor de verhuurde lokalen voor familie- of bedrijfsfeesten, … 

 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Volgende schade wordt niet verzekerd:

 • Schade die door u of door een andere verzekerde opzettelijk werd veroorzaakt.
 • Schade die zich opnieuw voordoet omdat u de oorzaak na een eerder schadegeval niet heeft weggenomen.
 • Schade die bestaat uit slijtage.
 • Schade aan bouwvallige gebouwen of gebouwen bestemd voor afbraak.
 • Schade die van puur esthetische aard is.

 

Uw eigen risico per schadegeval bedraagt € 261,74 (index 252,64 januari 2019). 

Wij waarborgen geen schade die u heeft opgelopen omdat u de door ons gevraagde preventiemaatregelen niet heeft getroffen, mits er natuurlijk een oorzakelijk verband bestaat met het ontstane schadegeval.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

TIP: EEN POLIS MULTIRISK OP MAAT

 

Aanvullende waarborg Diefstal

Wist u dat schade aan het gebouw die werd toegebracht door een (poging tot) diefstal, ook verzekerd is in onze brandverzekering? Maar u wil ook de inhoud van uw kantoorgebouw, toonzaal, … beschermen tegen diefstal? Sluit dan zeker de bijkomende waarborg “Diefstal” af!

Bedrijfsverlies

U kunt uw Brandverzekering Multirisk Handel & KMO ook uitbreiden met de waarborg Bedrijfsverlies. Als uw onderneming omwille van bv. brand even geen handel kan drijven, dan kunt u een vergoeding krijgen om deze periode te overbruggen.

Rechtsbijstand

Om u te verdedigen bij een strafprocedure ten gevolge van een verzekerde schade of bij schade aan uw verzekerd gebouw veroorzaakt door een derde om zo een minnelijke schikking te bekomen of als het leidt tot een gerechtelijke procedure. U kunt ook op de Rechtsbijstand rekenen om een einde te maken aan een problematische situatie die schade veroorzaakt aan het gebouw (bv. als uw buur nalatig is en het waterlek niet repareert).

Wettelijke bepalingen Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering Multirisk Brand Handel & KMO te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

Aanvraag offertes

  Uw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

   

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij