?
Hulp nodig?
Gaan

Multirisk Brand Handel & KMO

Stormschade, brandschade, rookschade, schade door overstroming of vandalisme …. Uw gebouw geniet een uitgebreide bescherming met de verzekering Multirisk Brand Handel & KMO. De verzekering beschermt u, als eigenaar of huurder, in geval van schade aan uw gebouw en de inhoud.

Wat houdt dit in voor u?

 • Uitgebreide waarborgen voor uw zaak
 • Inclusief 24u/24 bijstand
 • Een goedkopere premie als u restorno's* krijgt... uw aandeel in onze winst

 

Waar dient u op te letten?

 • Diefstal van de inhoud van uw gebouw is niet inbegrepen in de basiswaarborgen, je kan een bijkomende waarborg ondertekenen voor dit risico
 • Schade die u opzettelijk veroorzaakt, is niet verzekerd
 • Er wordt een franchise toegepast bij elk schadegeval
Uw zaak, uw leven? Als zelfstandige investeert u heel wat tijd en geld in uw zaak. Bescherm dus uw handelspand of uw kantoor, want de kost van een schadegeval kan al snel hoog oplopen. Met onze Brandverzekering Multirisk Handel & KMO bent u verzekerd van een uitgebreide bescherming. En dus is meteen ook uw zaak beschermd! De waarborgen in deze brandverzekering gaan bovendien veel verder dan enkel brand. 
En u kunt een mooi voordeel genieten! U kunt restorno’s ontvangen: uw aandeel in onze winst.

Wat is er verzekerd?

Uw handelspand, kantoor, … is met onze brandverzekering niet enkel beschermd tegen schade door brand… U geniet een veel uitgebreidere bescherming. U wordt bijvoorbeeld ook vergoed voor de schade toegebracht door:

 • een overspanning op het elektriciteitsnet die uw pc en printer stuk maakt 
 • een storm die een deel van het dak van uw atelier wegblaast
 • een hevige windvlaag die uw uithangbord vernielt
 • een hagelbui die een lichtkoepel of de ramen vernielt 
 • een waterleiding die barst of het water dat binnendringt via het dak van de toonzaal en het vasttapijt of het parket kapot maakt
 • een boom die tegen uw stockageruimte valt en zware schade veroorzaakt

Als u huurder bent, is meteen uw aansprakelijkheid ten aanzien van de eigenaar verzekerd met onze specifieke huurdersverzekering. 

 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

Volgende schade wordt niet verzekerd:

 • Schade die door u of door een andere verzekerde opzettelijk werd veroorzaakt.
 • Schade die zich opnieuw voordoet omdat u de oorzaak na een eerder schadegeval niet heeft weggenomen.
 • Schade die bestaat uit slijtage.
 • Schade aan bouwvallige gebouwen of gebouwen bestemd voor afbraak.
 • Schade die van puur esthetische aard is.

Uw eigen risico per schadegeval bedraagt € 255,40 (geïndexeerd). Dit wordt € 1.256,91 (geïndexeerd) voor schade door:

 • Aardbeving, aardverschuiving en grondverzakking.
 • Overstroming, overlopen of opstuwen van openbare riolen aan kelders, hun inhoud, en aan uw koopwaar en materieel. 

Wij bieden geen dekking voor schade die u heeft opgelopen omdat u de door ons gevraagde preventiemaatregelen niet heeft getroffen, mits er natuurlijk een oorzakelijk verband bestaat met het ontstane schadegeval.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Wist u dat schade aan het gebouw die werd toegebracht door een (poging tot) diefstal, ook verzekerd is in onze brandverzekering? Maar u wil ook de inhoud van uw kantoorgebouw, toonzaal, … beschermen tegen diefstal? Sluit dan zeker de bijkomende waarborg “Diefstal” af!

Verzeker ook uw Burgerlijke Aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan anderen. Denk maar aan uw uithangbord dat gaat vliegen (de schade aan uw uithangbord en gevel zijn verzekerd met onze brandverzekering) en schade veroorzaakt aan een wagen. Door uw burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren, wordt ook de schade aan de wagen vergoed.

U kunt uw Brandverzekering Multirisk Handel & KMO ook uitbreiden met de waarborg Bedrijfsverlies. Als uw onderneming omwille van bv. brand even geen handel kan drijven, dan kunt u een vergoeding krijgen om deze periode te overbruggen.

Maar bij Federale Verzekering krijgt u meer… dus ook bij uw brandverzekering Multirisk Handel & KMO

U kunt rekenen op bijstand bij een schadegeval en dit 24u op 24, inbegrepen in de premie. Zit u bv. in het buitenland op het ogenblik van de brand in uw zaak? Dan zorgen wij dat u zo snel mogelijk naar huis kunt. Maar bijstand is ook voorzien bij pech, bijvoorbeeld als u de sleutels van uw zaak verliest. Dan sturen wij een slotenmaker. 

En u kunt elk jaar uw aandeel in onze winst krijgen, in de vorm van restorno’s* op de bonus. Een mooi financieel voordeel voor uw bedrijf!

Wettelijke bepalingenOp dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

*De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De toekenning van de restorno’s is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel

Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan