?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Computer

Uw ideeën, offertes, plannen, bestanden … staan op uw computers en/of servers. Bescherm deze dan ook met de verzekering Computer, want ze vormen de basis van uw bedrijf. En ook elektronische en zwakstroominstallaties kunnen verzekerd worden!

Wat houdt dit in voor u?

 • De basiswaarborg vergoedt de schade aan uw computers, elektronische en zwakstroominstallaties door om het even welke accidentele oorzaak (behalve uitsluitingen), als de normale werking van de apparaten wordt beïnvloed. 
 • De diefstal met braak, inklimming, geweld of bedreiging is ook verzekerd.
 • De basiswaarborg kan uitgebreid worden met facultatieve dekkingen of uitbreidingen (bv. voor wedersamenstellingskosten
   

Waar dient u op te letten?

 • U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van elke voorwerp die u in het contract opneemt. De waarde moet gelijk zijn aan de prijs van een gelijk en nieuw voorwerp. Indien de waarde onvoldoende is, zal de vergoeding bij schadegeval verminderd worden. 
 • De verzekerde voorwerpen moeten gebruikt worden zoals ze oorspronkelijk geschikt zijn en als ze zich, op het moment van de schade, in een normale of volledig herstelde staat bevinden. 
 • Deze verzekering komt pas tussen na andere eventuele wettelijke of contractuele verplichtingen van de bouwer of verkoper, of die uit een onderhoudscontract uitkomen.
 • Er wordt een vrijstelling toegepast per schadegeval. Dit bedrag wordt bepaald in uw contract. 
   

De basiswaarborg van de verzekering Computer verzekert de schade aan uw computers, servers, maar ook andere elektronische (zoals bv. medische apparatuur, …) en zwakstroominstallaties door om het even welke oorzaak (er zijn natuurlijk uitsluitingen) en dit in geval van

 

 

Welke toestellen en wanneer?


Computers, elektronische en zwakstroominstallaties, uitsluitend voor professioneel gebruik, die gedefinieerd zijn in het contract

Sommige elementen van de verzekerde voorwerpen worden alleen verzekerd als andere delen van  het voorwerp getroffen zijn door een (verzekerde) accidentele oorzaak.  Dit geldt o.a. voor de delen die onderworpen zijn aan een versnelde slijtage of frequente vervanging, de delen in glas of ander gelijkaardig materialen, de matrijzen, clichés en vormen gebruikt in het kader van programmatie, back up of afdrukken.  

 

 

Wat is verzekerd?

 

De verzekerde voorwerpen zijn verzekerd bij schade door een accidentele gebeurtenis (om het even welke oorzaak, buiten specifieke uitzonderingen) en bij diefstal met braak, inklimming, geweld of bedreiging tegen een verzekerde. 
Volgende kosten worden door Federale Verzekering terugbetaald aan de verzekerde:

 • werkuren en verplaatsingskosten
 • materialen en vervangingsstukken
 • of de nieuwvervangingswaarde wanneer de herstellingskosten hoger zijn dan die waarde (wij spreken dan van “totaal verlies”). Er wordt een afschrijving toegepast op basis van de leeftijd van  het beschadigde apparaat of installatie. Die bedraagt 1% per maand vanaf de 25ste maand na de aankoop, met een max. van 70%).

 

 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Volgende oorzaken van schade zijn uitgesloten: 

 • Burgeroorlog of buitenlandse oorlog, onlusten, subversieve actie, inval, opstand, muiterij, rebellie, verzet, revolutie, …
 • Opeising in al haar vormen (bv. door de politie);
 • Iedere natuurramp;
 • Verwekken van ioniserende stralingen;
 • Gerechtelijke of administratieve beslissing.

 

Er wordt een franchise per schadegeval toegepast. Het bedrag van deze vrijstelling wordt bepaald in het contract. De algemene voorwaarden bepalen hoe  de vrijstelling wordt berekend.

Er wordt een afschrijving toegepast om de vergoeding (in nieuwvervangingswaarde) te bepalen wanneer het apparaat of de installatie als “totaal verlies” wordt beschouwd.

Bij onderverzekering (d.i. wanneer de door u bepaalde verzekerde waarde onvoldoend is ten opzichte van de nieuwwaarde van het verzekerd voorwerp) wordt de schadevergoeding verminderd in functie van het verschil tussen die twee waarden. 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

Welke uitbreidingen zijn mogelijk?

U kunt de basiswaarborg aanvullen met volgende optionele waarborgen:

U kunt ook kiezen voor de optionele uitbreiding Gevolgschade. U kunt zo de 

Wettelijke bepalingen

 

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing. 

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - iinfo@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 


Iedere beslissing tot onderschrijving van de verzekering Computer moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de Algemene Voorwaarden. U vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

Aanvraag offertes

  Uw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

   

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij