?
Hulp nodig?
Gaan

F-Cover

Met een overlijdensverzekering F-Cover kan jij je gezin financieel beschermen als je vroegtijdig komt te overlijden. Zorg ervoor dat je gezinsleden bovenop jouw verlies geen financiële tegenslag te verwerken krijgen!
particulieren-kredieten-schuldsaldo

Wat houdt dit in voor u?

 • Gemoedsrust en financiële zekerheid
 • Op maat
 • Verlaagd tarief vanaf € 50.000
 

Waar dient u op te letten?

 • Er zijn uitsluitingen, lees dus zeker goed de Algemene Voorwaarden
 • Er kunnen afkoopkosten aangerekend worden
 • Afhankelijk van de gekozen fiscaliteit en wie de verzekeringsovereenkomst afsluit, kunnen er verzekeringstaksen verschuldigd zijn
 

Je hebt een gezin, 2 huizen en wat spaargeld, en je zorgt voor het grootste aandeel in het gezinsbudget. Stel nu dat je vroegtijdig overlijdt? Je wil niet dat je gezin in financiële moeilijkheden komt. 

Of jouw erfenis bestaat vooral uit immobiliën en je wil niet dat je gezin deze te snel, en dus onder de prijs, moet verkopen om de successierechten te kunnen betalen?

Onze oplossingen in F-Cover kunnen daar voor zorgen. Lees er hieronder alles over!

 

 

Kies je formule

 

Er zijn twee formules mogelijk, afhankelijk van wat jouw beoogde doel is.

 1. De schuldsaldoverzekering: als je vroegtijdig komt te overlijden, betalen wij de resterende schuld van jouw (hypothecaire) krediet volledig of gedeeltelijk af. Zo heeft je gezin niet te kampen met een financiële last, bovenop het tragische verlies. 
  Je schuldsaldoverzekering heeft dezelfde looptijd als je (hypothecaire) krediet.
 2. De tijdelijke overlijdensverzekering: als je vroegtijdig komt te overlijden, betalen wij een vast kapitaal uit dat werd bepaald bij de ondertekening van het contract. Zo ben jij zeker dat je gezin (of jouw begunstigde) financieel niet in de problemen zal geraken, als je er niet meer bent. 
  Je kan jouw tijdelijke overlijdensverzekering helemaal op maat afstemmen. Je kan kiezen voor een aanvullende bescherming – onder voorbehoud van medische, financiële, professionele en sportieve aanvaarding.

Je kan je tijdelijke overlijdensverzekering ook gebruiken in het kader van successieplanning. Zo kan je je verzekerd kapitaal gelijkstellen aan de geraamde successierechten. Als je nalatenschap grotendeels uit onroerend goed of aandelen bestaat, dan kan het zijn dat je erfgenamen het kapitaal niet hebben om de erfbelasting te betalen, of dat ze jouw eigendommen te snel en onder de werkelijke waarde moeten verkopen. Met het gestorte kapitaal van jouw tijdelijke overlijdensverzekering, kunnen ze wel de verschuldigde successierechten betalen

Met F-Cover kies je voor een verzekerd kapitaal van van max. € 299.999,99. En je hebt ook de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden, om de begunstigde(n) van het contract te wijzigen.

Je kan een F-Cover onderschrijven als je jonger bent dan 70 jaar. Het contract loopt maximum tot je 80ste. De minimumlooptijd is 1 jaar.

 

 

Wanneer betalen wij (niet) uit?

 

Wij betalen het door ons verschuldigde kapitaal uit aan de door jou gekozen begunstigde(n) als je overlijdt door ziekte of ongeval tijdens de looptijd van het contract, waar ook ter wereld dit gebeurt.

Uiteraard bestaan er uitsluitingen, limieten en uitbreidingen van de geldende waarborgen (bv.: zelfmoord van de verzekerde in het 1ste jaar van het contract (euthanasie wordt bv. wel verzekerd), dood door deelname aan terroristische activiteiten). Ook overlijden door ioniserende straling (uitgezonderd medische bestraling) wordt niet verzekerd. Ook een dodelijke ongeval door bv. een valschermsprong wordt niet verzekerd. Meer hierover vind je in de algemene voorwaarden van de Overlijdensverzekering.

 

 

Kies je premie

 

Er bestaan twee soorten premies*:

Je kan jaarlijks, semestrieel, trimestriel of maandelijks jouw premie storten. En er zijn geen bijkomende kosten als je je premie jaarlijks betaalt. Je stort dus als het jou uitkomt. De premie moet wel minstens € 50 bedragen bij domiciliëring of € 125 bij overschrijving. Er kunnen fractioneringskosten verschuldigd zijn. 

Bij de schuldsaldoverzekering is de premiebetaling gelimiteerd tot 2/3de van de looptijd van het hypothecaire krediet. Bij een tijdelijke overlijdensverzekering kan je kiezen om je premies te betalen gedurende de ganse looptijd van jouw contract.

 

 

De premieberekening

 

Je zal voor het afsluiten van het contract medische formaliteiten moeten vervullen. De premie wordt namelijk bepaald door verschillende factoren: je leeftijd, of je roker of niet-roker bent, het gewenste kapitaal, de duurtijd, de eventuele intrestvoet van je krediet en de kosten.

Je geniet van een verlaagd tarief als het te verzekeren kapitaal meer dan € 50.000 bedraagt. Als niet-roker krijg je nog een extra korting daar bovenop! 

 

 

Voordelige fiscaliteit**


 • De premie kan in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor de eigen en enige woning in Wallonië (de woonchèque);
 • De premie kan in aanmerking komen voor een federale belastingvermindering voor de niet-eigen bewoning;
 • De premie kan in aanmerking komen voor de belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen.

Een voorbeeld maakt alles veel duidelijker***

 

Gust, die niet-rookt, wil een tijdelijke overlijdensverzekering van € 150.000 tot zijn 65ste. Wat is zijn jaarlijkse premie* als hij ermee start op zijn 30ste, 40ste of 50ste?

Leeftijd GustLooptijdjaarlijkse premies incl. taks
3035 jaar€ 459,51
4025 jaar€ 624,75
5015 jaar€ 895,56

 

Julie, niet-roker, wil een schuldsaldoverzekering voor een hypothecair krediet van € 150.000 op 20 jaar aan een rentevoet van 2%. Wat is de jaarlijkse premie* die zij betaalt op haar 30ste, 40ste of 50ste?

Leeftijd JulieLooptijdJaarlijkse premies incl. taks
(gedurende 13 jaar)
3020 jaar€ 162,77
4020 jaar€ 329,59
5020 jaar€ 761,79

 

 

Wettelijke bepalingen

 

* Raadpleeg zeker de Algemene voorwaarden voor meer informatie over het product. 
**De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.
*** Premieberekening van toepassing op 01/08/2017.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten voor de looptijd bepaald in de bijzondere
voorwaarden maar neemt automatisch een einde op de 80ste verjaardag van de verzekerde. De verzekeringsovereenkomst eindigt eveneens bij overlijden van de verzekerde of bij een volledige afkoop.

Ontdek de segmentatiecriteria voor F-Cover.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:
Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing tot intekening op F-Cover moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden en van de Financiële Info Fiche. Je vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij