?
Hulp nodig?
Gaan

Segmentatiecriteria individuele levensverzekering (v. 2 - sept. 2019)

 

 

Federale Verzekering baseert zich op objectieve criteria om een beslissing te nemen met betrekking tot de aanvaarding van een risico, de tarifering en de omvang van de dekkingen. Concreet gaat het over elementen die de maatschappij in staat stellen  om een bepaald risico zo goed mogelijk te beoordelen.

Deze segmentatiecriteria worden hieronder  gepubliceerd en uitgelegd, overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

 

GEDETAILLEERDE CRITERIA

De volgende criteria kunnen mogelijk in overweging genomen worden voor de individuele levensverzekering.

Domicilie (1)

De verzekeringsnemer (natuurlijke persoon) moet zijn domicilie in België hebben. We hebben niet de nodige toelatingen aangevraagd om personen te verzekeren die hun domicilie niet in België hebben. Bovendien zou ons gamma van producten, om juridische en fiscale redenen, niet afgestemd kunnen zijn op personen die hun domicilie in het buitenland hebben.

Gezondheidstoestand (2)

Wij moeten rekening houden met de gekende gezondheidsproblemen van een kandidaat-verzekerde die het risico op voortijdig overlijden kunnen verhogen. Hiervoor beoordelen wij zijn gezondheidstoestand op basis van een medische vragenlijst. Indien deze medische vragenlijst ons niet voldoende informatie verschaft, kunnen wij een medisch onderzoek vragen.

Leeftijd

Als tariferingsparameter (3)

De leeftijd is een belangrijke factor in levensverzekeringen, aangezien de statistieken aantonen dat de kans op overlijden toeneemt met de leeftijd.

Als grens bij de afsluiting van een contract (4)

Bepaalde overlijdensdekkingen kunnen slechts tot een bepaalde leeftijd afgesloten worden. Boven een bepaalde leeftijd is de afsluiting van een overlijdensverzekering immers geen economisch relevante oplossing meer voor een kandidaat-verzekerde.

Als grens bij het behoud van een contract (5)

Bepaalde overlijdensdekkingen kunnen niet behouden blijven vanaf een vastgestelde leeftijd. Boven een bepaalde leeftijd is het behoud van een overlijdensverzekering immers geen economisch relevante oplossing meer voor een kandidaat-verzekerde.

Levensstijl (6)

Sommige gedragingen of gewoontes kunnen het overlijdensrisico verhogen. Wij moeten bijgevolg weten of een kandidaat-verzekerde rookt of gerookt heeft en of hij bepaalde risicosporten beoefent (bergbeklimmen, parachutespringen,…). Bij een verblijf van een (kandidaat-)verzekerde in bepaalde landen, zou hij tevens blootgesteld kunnen worden aan gebeurtenissen (epidemieën, rellen, oorlogen,…) die het overlijdensrisico kunnen verhogen. Wij houden rekening met deze gegevens.

Beroep (7)

Sommige beroepen (militairen bijvoorbeeld of personen die blootgesteld worden aan chemische en/of giftige stoffen, personen die werken op hoogte uitvoeren,…) zijn van die aard dat ze het risico op voortijdig overlijden vergroten. Wij houden rekening met deze factor.

Bedrag van het overlijdenskapitaal

In verhouding tot de beheerskosten (8)

Om economische redenen liggen de beheerskosten voor een groot verzekerd kapitaal relatief gezien minder hoog dan voor een kleiner kapitaal.

Als grens (9)

Om redenen die verband houden met ons risicobeleid, leggen wij maximumbedragen voor de stortingen vast.

Niveau van de stortingen (10)

Om redenen die verband houden met ons risicobeleid, leggen wij maximumbedragen voor de te verzekeren kapitalen vast.

OVERZICHTSTABEL

Hieronder vindt u een overzichtstabel die, voor elk product van het gamma individuele levensverzekering, de geldende segmentatiecriteria weergeeft.

Het vermelde cijfer verwijst naar de betrokken rubriek onder punt ‘Gedetailleerde criteria’ (zie hierboven).

 

 

 

 Aanvaarding

 Tarief

 Dekking

 Vita Flex 44 -

 zonder

 overlijdensdekking

 (1)

 

(10)

Max. investering: € 3 000 000 

 Vita Flex 44 -

 met overlijdensdekking

(1) (2) (4) 

(2) (3) 

(5) (9) (10)

Overlijdenskapitaal tot 80 jaar (verzekerde)

Max. overlijdenskapitaal: € 50 000

Max. investering: € 3 000 000 

 Vita Invest Dynamic -

 zonder overlijdensdekking

 (1)

 

(10)

Max. investering: € 3 000 000 

 Vita Invest Dynamic -

 met overlijdensdekking

(1) (2) (4) 

(2) (3) 

(5) (9) (10)

Overlijdenskapitaal tot 80 jaar (verzekerde)

Max. overlijdenskapitaal: € 50 000

Max. investering: € 3 000 000 

 VDK Safe Life -

 zonder overlijdensdekking

(1) 

 

(10)

Max. investering: € 3 000 000 

 Vita Pensioen

 

(1) 

 

 

 Schuldsaldoverzekering

(1) (2) (6) (7) 

(2) (3) (6) (7) (8) (*) 

 

 Tijdelijke

 overlijdensverzekering

(1) (2) (6) (7) 

(2) (3) (6) (7) (8) (*) 

 

 

(*) Looptijd van het contract

Wat betreft Elitis Blue Cover, de toegepaste korting op de aangewende sterftabel gebeurt in functie van de looptijd van het contract. Het belang van de toegepaste korting daalt naarmate de looptijd toeneemt.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij