?
Hulp nodig?
Gaan
Kleine statuten arbeidsongevallen
particulieren
09 december 2019

Wijziging van de wet op de Arbeidsongevallen voor “kleine statuten”

Na een wijziging van de wet op de arbeidsongevallen, die op 1 januari 2020 in werking treedt, zullen kleine statuten, d.w.z. personen die betaald (of onbetaald) werk verrichten in het kader van hun opleiding, automatisch verzekerd zijn in geval van een arbeidsongeval. 

Wat zijn de “kleine statuten”? 
Dit zijn mensen die betaald (of onbetaald) werk verrichten in het kader van hun beroepsopleiding (individuele beroepsopleiding (IBO), stageovereenkomst, alternerend leren en werken, activeringsstage, beroepsinlevingsovereenkomst of -stage of werkervaringsstage, enz).*

Op dit moment zijn veel van de kleinere statuten niet onderworpen aan de wet op de Arbeidsongevallen. Tijdens de opleiding worden deze werknemers echter aan dezelfde risico's blootgesteld als de bedienden en arbeiders van het bedrijf. Daarom was het, gezien de toename van het aantal van deze “kleine statuten” op de arbeidsmarkt, belangrijk om de bescherming bij een ongeval op het werk of op weg naar het werk voor deze personen uit te breiden.

Wat verandert er? 
Vanaf 1 januari 2020, 

  • Moeten personen met een stage-, leer- of ervaringsovereenkomst (voornamelijk studenten) die onder dezelfde omstandigheden als de werknemers werken, verzekerd zijn.
  • Worden deze personen ook verzekerd tijdens een opleiding in een bedrijf buiten de onderwijs- of beroepsopleidingsinstelling, d.w.z. op de werkplek en op weg naar het werk.
  • Zal de werkgever verplicht zijn de prestaties van de werknemers die deel uitmaken van deze “kleine statuten” aan te geven, net zoals dat gebeurt voor zijn bedienden en arbeiders.
  • Zal ook in geval van blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval op de werkplek of op weg van en naar het werk een vergoeding verschuldigd zijn.
* Opleidingen buiten enig wettelijk kader (waarbij de stage niet wordt erkend door een organisatie als VDAB, FOREM, …) blijven echter uitgesloten van het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan