?
Hulp nodig?
Gaan

Fictieve renteUw pensioenkapitaal is quasi onbelast!

 

Ook bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal geniet u een bijzonder milde fiscale behandeling.

Uw pensioenkapitaal verminderd met RIZIV-bijdrage, solidariteitsbijdrage en ristorno leven wordt belast volgens een systeem van een fictieve rente.

RIZIV-bijdrage

In principe wordt op het pensioenkapitaal (inclusief ristorno leven) een bijdrage van 3,55% afgehouden.

Solidariteitsbijdrage

In principe wordt op het pensioenkapitaal (inclusief ristorno leven) een solidariteitsbijdrage van max. 2% ingehouden.

Wanneer u op uw wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65) of later uw kapitaal opneemt, zal u slechts gedurende 10 jaar 5% van het kapitaal (exclusief ristorno's leven) moeten aangeven.

Uitkering bij leven in hoofde van de zelfstandige

Leeftijd van de zelfstandigeFictieve renteAantal jaren dat de fictieve rente moet worden aangegeven
65 jaar of meer5 %10 jaar
63 tot 64 jaar4,5 %13 jaar
61 tot 62 jaar4 %13 jaar
60 jaar3,5 %13 jaar

 

Voor wie minstens tot zijn wettelijke pensioenleeftijd actief gebleven is zal de fictieve rente bovendien op slechts 80% van het kapitaal berekend worden! In alle andere gevallen is dit 100%.

Niettegenstaande deze 'fictieve rente' bij uw andere (pensioen)inkomsten gevoegd wordt, zal in de doorsnee gevallen de som van deze fictieve rente laag genoeg blijven waardoor er weinig belastingen verschuldigd zijn. 
(Dit heeft te maken met belastingvrije schijven en van de belastingvermindering op pensioenen).

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan