Construct-10

Met Construct-10, onze oplossing die tegemoet komt aan de wettelijke verplichting om uw tienjarige aansprakelijkheid als aannemer te verzekeren, kunt u zichzelf beschermen tegen de eventuele hoge wederopbouwkosten van de woning bij schade door constructiefouten die de soliditeit en/of stabiliteit in gedrang brengen. En dus is ook uw bedrijf meteen beschermd!

Wat houdt dit in voor u?

 • Ontwikkeld in samenwerking met de bouwsector en dus beantwoordend aan uw noden
 • Abonnementspolis (al uw werven gedurende het jaar) of per werf
 • Kies de partners die u wenst te verzekeren
 • Op uw maat door bijkomende waarborgen

Waar dient u op te letten?

 • Er zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing, zoals bepaald door de wetgeving
 • In het kader van de verzekering tienjarige aansprakelijkheid, is de waarborg per schadegeval beperkt
 • De werken moeten uitgevoerd worden door aannemers die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen
 

 

?
Hulp nodig?
Gaan

Als u, als aannemer, eengezinswoningen of appartementen bouwt of renoveert in Belgie, waarbij er een stedenbouwkundige vergunning nodig is – en dus de tussenkomst van een architect verplicht is – dan bent u vanaf 1 juli 2018 wettelijk verplicht uw 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Doe alvast een snelle check via onze handige tool om te kijken of uw werf onder de nieuwe verzekeringsverplichting voor de tienjarige aansprakelijkheid valt.

Met Construct-10 kunt u uzelf en uw bedrijf beschermen tegen de potentieel hoge kosten voor de wederopbouw van deze woning of het appartementsgebouw in geval van problemen met soliditeit en/of stabiliteit van het gebouw, alsook bij problemen met de waterdichtheid die de soliditeit en/of de stabiliteit ervan in het gedrang brengen.

Construct-10 verzekert...

 

…de schade door ernstige gebreken aan het gebouw waarvoor uw tienjarige aansprakelijkheid kan aangesproken worden:

Soliditeits- en/of stabiliteitsproblemen van het gebouw

- Problemen met de waterdichtheid die een gevaar vormen voor de stabiliteit en/of soliditeit van het gebouw

De claim moet binnen die periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken, ingesteld worden. 

 

 

Wat verzekert Construct-10 niet? Zijn er beperkingen?

 

Volgende schade is oa. uitgesloten (conform de wergeving):

 • de schade van esthetische aard;
 • de zuivere immateriële schade;
 • de zichtbare schade of schade die door u is gekend op het moment van voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of wanprestaties door u gekend op het moment van voormelde oplevering;
 • de meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na schadegeval;
 • de materiële en immateriële schade lager dan € 2.500 (geïndexeerd).

In het kader van de verzekering tienjarige aansprakelijkheid, is de waarborg per schadegeval beperkt, voor het totaal van de materiële en immateriële schade, tot de waarde van wederopbouw, met een maximum van € 500.000 (geïndexeerd). De waarborg van de optionele waarborgen is beperkt tot € 1.500.000 (niet-geïndexeerd).

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

Construct-10 op maat

 

- Verzeker enkel uw prestaties en die van uw onderaannemers (zoals verplicht door de wet). Wilt u alle dienstverleners op de werf (aannemers, architecten, studiebureau’s) verzekeren of enkel de aannemers? Het is allemaal mogelijk. 

- Kies voor een polis per werf of meteen een abonnementspolis voor al uw lopende werven gedurende het jaar.

 

 

Aanvullend op Construct-10

 

Samen maken we Construct-10 op uw maat, om u helemaal gerust te stellen, gedurende 10 jaar, met bijkomende waarborgen:

- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (van verzekerden en van de bouwheer) tegenover derden en een bescherming voor de aan de bouwheer toegebrachte letsels
- Verzekering van abnormale burenhinder tijdens de periode van 10 jaar na aanvaarding van de werken

 

 

 

Minder administratieve rompslomp, de procedure verloopt online

 

Indien u het wil, kan de hele procedure online worden afgehandeld. Via een eenvoudige vragenlijst kunt u een prijssimulatie bekomen en een offerte aanvragen en een contract laten opmaken. Ook uw verzekeringsattest zal steeds beschikbaar zijn op ons beveiligde, digitale platform.
Wilt u ook “offline” geholpen worden? Uiteraard staan uw persoonlijke adviseur en onze specialisten u met raad en daad bij.

Maak nu uw persoonlijke simulatie

 

Gecontacteerd worden?

 

Een afspraak met één van onze specialisten ter zake, op een moment dat het u uitkomt? Vul dan hier uw gegevens in!

Klik hier en wij contacteren u!

In de praktijk - Wanneer kan uw aansprakelijkheid al dan niet in het gedrang komen?

Bij welke gebreken kan uw 10-jarige aansprakelijkheid in het gedrang komen?

• Onaangepaste funderingen
• Ontoelaatbare doorbuiging van welfsels, met scheuren tot gevolg
• Onvoldoende bewapening in een chape, met verzakking tot gevolg
• Belangrijke roestvorming van metalen gevelbekleding, zodat op termijn de gevel zou tenietgaan
• …

Welke gebreken zijn niet voldoende ernstig voor het in gedrang komen van uw 10-jarige aansprakelijkheid?

• Een plaatselijke verzakking van een bevloering
• Het loskomen van muurtegels binnenshuis
• Condensatie van dubbel glas
• …

Sonja Smits
Een gebouw hoeft niet in te storten om uw 10-jarige aansprakelijkheid in het gedrang te brengen!
Sonja Smits,
Manager Product & Client Coordination

Blijf op de hoogte dankzij onze gratis nieuwsbrief!

Wenst u op de hoogte te blijven van alle evolutie in verband met de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid?

Schrijf u gratis in!

Wettelijke bepalingen


Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van de waarborg bedraagt 10 jaar na aanvaarding van de werken. 

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering Construct-10 te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij