?
Hulp nodig?
Gaan

Volledige verkeersongevallen

Een ongeval, als bestuurder of passagier? Of als fietser, bromfietser, of voetganger? Waar ook ter wereld? Onze verzekering Volledige Verkeersongevallen komt tussen voor de kosten van je verwondingen, maar we komen ook tussen in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. Bovendien kan je ook je gezin beschermen!

Wat houdt dit in voor u?

 • Soepele oplossing: jij kiest zelf, tussen bepaalde grenzen, de verzekerde kapitalen
 • Je bescherming is geldig over heel de wereld

Waar dient u op te letten?

 • Je bent niet verzekerd als je een moto, quad of kart gebruikt, maar je kan wel je verzekering naar deze vervoersmiddelen uitbreiden

Of je nu in je eigen wagen of in een huurauto zit, in de bus, trein of het vliegtuig, op de fiets of zelfs als voetganger… Overal ter wereld ben je beschermd tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Wij komen tussenbeide in o.a. de medische kosten!
En ook je gezinsleden zijn beschermd door de verzekering Volledige Verkeersongevallen.

 

 

Wie is verzekerd?

Jij, als verzekeringnemer, bent altijd verzekerd, net zoals je inwonende echtgeno(o)t(e), en je inwonende kinderen, ook als die al op kot zitten! Wonen er niet-gezinsleden onder je dak? Dan zijn ook zij beschermd, als ze niet voor jou werken. 

 

 

Je kiest uit 2 formules:

 

Wat is verzekerd?

 

Kies je voor de volledige bescherming, dan ben je verzekerd als bestuurder, passagier en zelfs als voetganger op de openbare weg. Bovendien geldt dit eveneens voor al jouw gezinsleden! Het maakt overigens niet uit of je aansprakelijk bent voor het ongeval of niet.

Jij en je gezin zijn beschermd voor elk verkeersongeval, waar ook ter wereld…

 • …als bestuurder of passagier van een personenwagen (of alle motorrijtuigen met minstens 4 wielen), 
 • …als bestuurder of passagier van een zee- of riviervaartuig, ook bv. een jetski
 • …als passagier van een trein, vliegtuig of helikopter
 • …als voetganger, fietser of bromfietser
 • …als passagier van eender welk niet-gemotoriseerd voertuig

Heb je gekozen voor de bescherming als bestuurder? Dan zijn jij en je gezin beschermd bij een ongeval als: 

 • …bestuurder van een gemotoriseerd voertuig te lande met tenminste vier wielen
 • …bestuurder op de openbare weg, van een fiets of bromfiets

De verzekering komt ook tussen als je aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval!

De verzekering beschermt je niet enkel als passagier of bestuurder. Je bent ook verzekerd bij het in- of uitstappen, bij het herstellen van je voertuig langs de openbare weg na pech, en als er kosten zijn als gevolg van het redden van personen of zaken. 
En is er schade aan je kledij of aan persoonlijke voorwerpen? Dan komen we tussen in de kosten, tot € 250. Je huisdier is gekwetst? Ook dan komen we tussen in de vergoeding voor de dierenarts. 

Wil je ook een bescherming als bestuurder van een motorfiets? Dat kan als je een aanvullende waarborg neemt. Deze is ook noodzakelijk indien je beschermd wil zijn bij het gebruik van een quad of een kart.

 

 

Wat is niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Wij komen niet tussen voor ongevallen, overlijden, invaliditeit, medische- of behandelingskosten die (deels) het gevolg zijn van:

 • zelfmoord of poging tot zelfmoord
 • weddenschappen en roekeloze daden
 • hevige ruzie die jij zelf hebt veroorzaakt
 • vrijwillig begane misdaden
 • dronkenschap
Wij komen niet tussen voor verergeringen die niet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een gedekt ongeval. Wij komen ook niet tussen voor bepaalde aandoeningen (lumbago, periarthritis hymero-scapularis, epicondylitis, hernia discalis en ingewandshernia).


De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

Waarvoor ben je verzekerd?

 

 

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

 

Iedere beslissing om een verzekering Volledige verkeersongevallen te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij