?
Hulp nodig?
Gaan

Lening aan Vereniging voor Mede-Eigenaars

Federale Verzekering heeft een oplossing uitgewerkt voor leningen aan verenigingen van mede-eigenaren. Hierdoor kunnen renovatiewerken aan appartementsgebouwen worden gefinancierd.

Wat houdt dit in voor u?

  • Geen hypothecaire waarborg nodig
  • Voordeel van de verzekering leninglasten: geen solidariteit als er een slechte betaler is
  • Geen administratieve last

 

Waar dient u op te letten?

  • Behalve uitzonderingen, kan de lening niet hoger zijn dan € 1 miljoen
  • Een verzekering leninglasten kan bij onze partner kan bij onze partner Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros sa afgesloten worden

Je appartementsgebouw renoveren? Onze lening aan de VME biedt de oplossing!

 

Meer dan 50% van de appartementsgebouwen in België werd gebouwd voor 1970. Door de strengere Europese normen voor isolatie, liften, verwarming, … is de renovatie van de gemeenschappelijke delen van het gebouw vaak noodzakelijk. Elke eigenaar kan zelf een lening aangaan, maar… dat is vaak een duur, tijdrovend en frustrerend werkje. De VME-lening van Federale Verzekering past daar een mouw aan! De werken kunnen snel starten, en het administratieve beheer is voor ons.

 

Alles weten?

Het is een lening die door de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) collectief wordt aangegaan met als doel het financieren van renovatie- en herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 

  • Looptijd van 1 jaar tot max. 10 jaar
  • Vaste rentevoet 
  • € 25 000 tot € 1 000 000, uitzonderingen zijn mogelijk onder voorwaarden

In het voorstel houdt Federale Verzekering eveneens rekening met een verzekering leninglasten bij Atradius voor de VME. Hierdoor zijn de ontleners beschermd tegen wanbetaling van één van de mede-eigenaars. Wij bouwen dus een grote veiligheid voor de ontleners in, tegen een beperkte meerprijs.

Méér weten over hoe deze VME-lening wordt onderschreven? Lees dan “Het VME-stappenplan van Federale Verzekering – in de praktijk” en “Lening aan een Vereniging van Mede-Eigenaars, de oplossing van Federale Verzekering”.

Wettelijke bepalingen


Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan