?
Hulp nodig?
Gaan

Onze missie

Bij Federale Verzekering streven wij op duurzame wijze naar een uitmuntende tevredenheid wat betreft de invulling van de verzekeringsbehoeften van onze klanten

Wij willen dit realiseren door onze klanten centraal te stellen, hen kwaliteitsvolle producten, diensten en adviezen aan te bieden en onze winst met hen te delen

Onze visie  

Doelstelling en aanpak

Naast de verdere versterking en bestendiging van onze leidende rol als verzekeraar voor de bouwsector willen we gericht marktaandeel verwerven in andere en welbepaalde specifieke sectoren

Via een gesegmenteerde aanpak en een aangepaste distributie - in functie van doelgroep en/of verzekeringsproducten - zullen deze markten verder ontwikkeld worden. In deze groeistrategie zal het eigen verkoopnet een centrale rol blijven spelen

Ambitie

Door deze uitbreiding naar andere sectoren en segmenten streven we tegen 2020 een substantiële en duurzame groei te realiseren zowel wat het incasso als wat de toename van het eigen vermogen betreft en dit zonder afbreuk te doen aan een verdere kostenbeheersing door het continue realiseren van efficiëntieverhogingen en procesoptimalisaties.

Motivering

De realisatie van deze ambities biedt de beste garantie om aan de solvabiliteitseisen te blijven voldoen en zo als onafhankelijke verzekeringsgroep te kunnen voortbestaan. Dergelijke  onafhankelijkheid biedt op zijn beurt de beste garanties voor de creatie van meerwaarde voor onze klanten en onze medewerkers waardoor we hun vertrouwen kunnen blijven genieten.


Onze waarden

Professionalisme : 

Onze klanten kunnen rekenen op

 • de meerwaarde van de doorgedreven know-how van onze medewerkers gebaseerd op hun ervaring en deskundigheid, in het bijzonder wat betreft bouwverzekeringen
 • de vakkundigheid en beroepsernst die zich vertalen in een voortdurend streven naar
 • kwaliteitsvolle en transparante producten
 • persoonlijke en doordachte adviezen
 • dienstverlening afgestemd op de behoeften van onze klanten

Partnership

Dit partnership steunt op

 • onze wil om op lange termijn in onze klantenrelaties een echte op vertrouwen gebaseerde samenwerking tot stand te brengen
 • een nauwe band met onze klanten die rechtstreeks geholpen worden door onze medewerkers. Bij ons is de klant geen nummer
 • wederzijds voordelige relaties, waarbij de winst rechtstreeks ten goede komt aan onze klantenen niet aan eventuele aandeelhouders

Respect

Onderlinge waardering en respect vormen de basis van

 • onze verbintenissen: Federale Verzekering is een integere, loyale en eerlijke verzekeraar die zijn verbintenissen ten aanzien van alle betrokken partijen correct nakomt
 • onze klantenrelaties: uit de luisterbereidheid en dienstverlening naar de klanten toe blijkt dat de klant bij ons steeds centraal staat
 • de relatie met onze medewerkers: een menselijke aanpak, die rekening houdt met ieders competenties, maakt het mogelijk een kader te creëren waarin mensen zich persoonlijk en professioneel kunnen ontplooien

Enthousiasme

Dit enthousiasme uit zich in

 • ondernemerszin, waarbij we steeds zoeken naar oplossingen die overeenstemmen met de verwachtingen van onze klanten
 • teamgeest die de medewerkers ertoe aanzet samen alles in het werk te stellen om ons ondernemingsproject te doen slagen
 • de wil om zichzelf te overtreffen, waarbij iedereen het beste van zichzelf geeft om niet enkel stand te houden, maar nog verder te groeien

  

Federale Verzekering, de verzekeraar die zijn winst met u deelt!

Aan het begin van de zomer krijgen onze verzekerden een deel van hun premie terugbetaald in de vorm van restorno’s. Deze restorno’s vertegenwoordigen hun deel van de winst van Federale Verzekering.
Alles weten

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij