?
Hulp nodig?
Gaan
Pensioensparen vragen
particulieren
05 december 2019

Zoveel vragen over pensioensparen

Welke leeftijd we ook hebben, het is belangrijk om na te denken over je pensioensparen. ’t Is inderdaad waar, hoe ouder we worden, hoe meer vragen we ons er over stellen. Vanaf welke leeftijd gaan we sparen voor ons pensioen? Hoeveel kan je maximum nu ook alweer sparen? Wat is het verschil tussen pensioensparen bij de bank en bij een verzekeraar? En wat is een ristorno leven bij Federale Verzekering? Dankzij de antwoorden van Annick De Prins, Consulent Leven bij Federale Verzekering, kunnen we deze vragen beantwoorden. Lees verder voor meer informatie!

Op welke leeftijd is het beter om te gaan sparen voor je pensioen? 
Hoe vroeger je begint te sparen voor je pensioen, hoe beter! Het verdient de voorkeur om te starten zodra je van de belastingaftrek kan genieten, d.w.z. van zodra je begint te werken, dus ergens tussen de 20 en 30 jaar.

Wat zijn de verschillen tussen een pensioenspaarverzekering bij een verzekeraar en pensioensparen bij een bank? 
Pensioensparen bij een verzekeraar is in het algemeen een tak 21 product, dat een bepaald minimumrendement op je stortingen garandeert, eventueel aangevuld met ristorno’s leven of winstdeelnames. De pensioenspaarverzekering geniet trouwens van een depositogarantie.* 
Sommige verzekeraars bieden ook producten van de tak 23 aan zonder kapitaal- en minimumrendement, die variëren naargelang de marktomstandigheden. Deze producten van tak 23 worden op dezelfde manier belegd als een bankfonds.
Een bank biedt een pensioenspaarfonds aan waarbij er geen enkele zekerheid is over het uiteindelijke rendement. Bij een bank koop je deelbewijzen van onderliggende fondsen, die beleggen in aandelen en obligaties. De koersschommelingen, zowel naar boven als naar beneden, zijn niet te vermijden. 

Is er ook een verschil in de kostenstructuur en tarifering ?
Ongeacht de gekozen oplossing zijn mogelijke instap-, beheers- en uitstapkosten verschuldigd. Dat hangt af van onderneming tot onderneming. Voor Vita Pensioen van Federale Verzekering bijvoorbeeld, bedraagt de instapkost 2,5%, de uitstapkost bedraagt maximaal 3% en er zijn geen beheerskosten.

Wat zijn de ristorno’s leven** van Federale Verzekering en hoe werkt het systeem? 
Omdat Federale Verzekering geen externe aandeelhouders heeft aan wie de winst moet uitgekeerd worden – zoals bij tal van banken en verzekeraars wel het geval is – kunnen wij dan ook onze winst met de klanten delen, en dit in de vorm van ristorno’s leven. Het hangt er van af of er winst is en hoe groot die winst is.

Twee mogelijkheden: € 980 of € 1.260 ?
Spaar ik best het wettelijk maximum van € 980 ? 
Dankzij het pensioensparen kan je profiteren van een fiscaal voordeel, afhankelijk van het belegde bedrag. Tot € 980 per jaar bedraagt dit belastingvoordeel 30% van het geïnvesteerde bedrag. Van € 980,01 tot € 1.260  per jaar bedraagt het belastingvoordeel 25%.*** Door te kiezen voor het maximum van € 1.260 spaar je elk jaar voor een hoger kapitaal en kan je genieten van een iets groter belastingvoordeel. Je bent echter verplicht om elk jaar een verklaring in te dienen dat je het hoogste bedrag spaart, wat leidt tot extra administratieve rompslomp. Zorg er voor dat je de fiscale valkuil vermijdt: als je tussen € 980,01 en € 1.152 betaalt, geniet je van een belastingaftrek van 25% en krijgt je dan ook een kleinere belastingvermindering dan wanneer je € 980 had gespaard.

Hoe verlies ik mijn pensioensparen niet uit het oog ?
Het makkelijkst is werken met een maandelijkse domiciliëring, zodat het bedrag elke maand automatisch van je rekening wordt afgeschreven. Je kan ook één keer per jaar het totale bedrag betalen. Bovendien brengt een storting die je in januari doet, al vanaf januari intrest op, en die intrest is nog altijd hoger dan wat het spaarboekje je kan geven.

Kan ik na mijn 60ste nog storten en is dat wel voordelig*** ?
Wanneer een pensioenspaarder 60 jaar wordt, houdt de fiscus een eenmalige anticipatieve heffing in van 8%. In de praktijk zorgt de verzekeringsmaatschappij of de bank voor het inhouden van die som, die wordt doorgestort aan de belastingen. Na je zestigste zijn er geen belastingen meer verschuldigd. Dat betekent dat je de sommen die je na je zestigste spaart nog steeds fiscaal kunt aftrekken, dat ze nog steeds renderen en dat je er niet meer op wordt belast. Het zijn dus de meest gunstige jaren om je kapitaal nog een laatste boost te geven voor je met pensioen gaat.     


Wettelijke bepalingen 
*Het rendement is niet altijd positief, let er ook op dat je controleert hoe dit tarief kan veranderen.
**De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.
***De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Bij Vita Pensioen Pensioensparen is de einddatum van de overeenkomst vastgesteld op de leeftijd van 65 jaar van de verzekerde. Indien de verzekerde bij onderschrijving 55 jaar is of ouder bedraagt de looptijd 10 jaar.
De verzekeringsovereenkomst eindigt eveneens bij overlijden van de verzekerde of bij een volledige afkoop. De looptijd bedraagt minimaal 10 jaar.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij