?
Hulp nodig?
Gaan
Willie Morlon 3
particulieren
10 oktober 2019

Expositie: Een perfect vierkant – Willie Morlon

In het “Perfecte Vierkant” (gesitueerd in de Lombardstraat – gebouw Natiëngalerij) stelt  Federale Verzekering een ruimte ter beschikking aan ARBA, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel.

De academie wil er maandelijks één van hun leerlingen de kans geven zich voor te stellen aan het publiek. Deze maand valt hun keuze op Willie Morlon.

Deze Parijzenaar die een Master 1-student is van het programma ‘Kunst in de publieke ruimte’ van de Academie, is geïnspireerd door stedelijke composities en architectuur die hij ontdekt. Uit zijn beeldindrukken komen zeer gestileerde composities voort.

De jonge kunstenaar zal op woensdag 16/10 om 13 uur voor de vitrine zijn werk persoonlijk toelichten aan iedere geïnteresseerde. Reserveren is niet nodig.
 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan