?
Hulp nodig?
Gaan

OverzichtDe 9 fondsen van Vita Flex 23

 

 

Afhankelijk van je profiel, je risicogedrag en je behoeften kan je kiezen tussen een beperkt, maar wel met kennis van zaken geselecteerd assortiment van 8 interne beleggingsfondsen van Federale Verzekering. 

Daarnaast werd een 9de fonds (cash) gecreëerd als toevluchtsoord voor de belegger of de spaarder in afwachting van een nieuwe toewijzing van zijn activa na toepassing van de optie 'Beperking van het dynamische risico':

Elk van die fondsen belegt al zijn activa in een van de 9 compartimenten van FEDERALE FUND, een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

 

Beheerd door interne fondsbeheerders

 

3 van de voornoemde compartimenten worden rechtstreeks door onze financiële specialisten beheerd:

FEDERALE - Euro Equities Growth

Doel: biedt de verzekeringsnemers de mogelijkheid om in een gediversifieerde aandelenportefeuille te beleggen, die bestaat uit grote, middelgrote en kleine vennootschappen die in de eurozone op de beurs genoteerd zijn en met de bedoeling om op lange termijn meerwaarde te realiseren.

FEDERALE - Euro Bonds Opportunities

Doel: biedt de verzekeringsnemers de mogelijkheid om te beleggen in staatsobligaties, obligaties uit de openbare sector en internationale instellingen en in obligaties van vennootschappen met de bedoeling om een hoger rendement te behalen dan dat van monetaire beleggingen. Deze portefeuille bestaat uitsluitend uit obligaties die in euro zijn uitgegeven.

FEDERALE - Euro Real Estate Dynamic 

Doel: biedt de verzekeringnemers de mogelijkheid om in een gediversifieerde vastgoedportefeuille te beleggen in de eurozone en met de bedoeling om op lange termijn meerwaarde te realiseren.

Beheerd door externe fondsbeheerders

 

De 6 andere compartimenten van FEDERALE FUND beleggen hun activa op hun beurt in 6 onderliggende fondsen die door de financiële specialisten van Federale Verzekering werden geselecteerd en waarvan het beheer aan hooggekwalificeerde, externe beheerders wordt toevertrouwd. Dat is zo voor:

FEDERALE – DNCA Invest Eurose – Flexible 

Doel: biedt de verzekeringsnemers de mogelijkheid om te beleggen in een gediversifieerde en flexibele portefeuille, bestaande uit aandelen en obligaties uit de eurozone met de bedoeling om beter te presteren dan de composite referentie-indicator (20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global) berekend op dividenden en opnieuw geïnvesteerde coupons op een beleggingstermijn van minstens 3 jaar.

FEDERALE – Invesco Balanced Risk Allocation Fund – Flexible

Doel: biedt de verzekeringsnemers de mogelijkheid om te beleggen in een gediversifieerde en flexibele portefeuille, bestaande uit aandelen, schuldvorderingen en grondstoffen met de bedoeling om een totaal positief rendement te behalen tijdens een marktcyclus en gelijktijdig een zwakke correlatie te behouden met de traditionele indexen van de financiële markten.

FEDERALE - Fidelity World – Equities 

Doel: biedt de verzekeringsnemers de mogelijkheid om in een aandelenportefeuille van vennootschappen overal ter wereld te beleggen. Daarbij wordt geen limiet gehanteerd in de keuze van de vennootschappen - noch op geografisch vlak, noch met betrekking tot de omvang van de vennootschap of de activiteitensector. De selectie van de effecten wordt vooral gebaseerd op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingsopportuniteiten.

FEDERALE - Robeco Emerging Markets – Equities 

Doel: biedt de verzekeringsnemers de mogelijkheid om in een aandelenportefeuille uit groeilanden wereldwijd te beleggen met de bedoeling om meerwaarde te realiseren op een relatief korte termijn. De economie in groeilanden groeit meestal sneller dan in de ontwikkelde landen en de balansen van de regeringen, de ondernemingen en de gezinnen zijn er steviger. De courante risico's op de groeimarkten zijn verbonden met de politiek en het bestuur, die goed moeten worden opgevolgd. Het accent ligt hierbij op de aandelen van vennootschappen met een gezond commercieel model, stevige groeivooruitzichten en een redelijke waardering.

FEDERALE - Schroder Global Climate Change – Equities

Doel: biedt de verzekeringsnemers de mogelijkheid om, met het oog op de realisatie van meerwaarde, te beleggen in een portefeuille van aandelen van vennootschappen overal ter wereld, die de vruchten zullen plukken van hun inspanningen om zich aan te passen aan de effecten van de wereldwijde klimaatverandering of om die effecten te beperken. Het fonds wordt beheerd met verwijzing naar belangrijke milieu-, maatschappelijke en bestuursfactoren.

FEDERALE - Fidelity Euro Cash 

Doel: biedt de verzekeringsnemers de mogelijkheid om te beleggen in verhandelbare obligaties, schatkistbons en monetaire instrumenten, die worden weergegeven in euro en die ten doel hebben om een rendement te behalen dat overeenstemt met de rentevoet van de monetaire markt, waarbij voorrang wordt verleend aan het behoud van het kapitaal en de liquiditeit.

 

Meer gedetailleerde informatie over die 9 interne beleggingsfondsen vind je in de overeenstemmende technische fiches. Je kan die onderaan deze pagina downloaden.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij