?
Hulp nodig?
Gaan

B.A. Park Auto

De verplichte verzekering B.A. Auto vergoedt de schade die de bestuurder (u of iemand anders) van het verzekerde voertuig aan iemand anders berokkent wanneer hij aansprakelijk is voor een verkeersongeval.

Wat houdt dit in voor u?

 • Mogelijk gunstige voorwaarden voor uw wagenpark
 • Wij staan aan uw zijde: bijstand bij ongeval is inbegrepen in uw premie
 • Een goedkopere premie als u een restorno* krijgt... uw deel van onze winst

Waar dient u op te letten?

 • In fout gesteld? Dan is de bestuurder niet verzekerd voor zijn eigen letsels
 • In fout en schade aan uw voertuig? De B.A. Auto verzekert dit risico niet, de Omnium doet dit wel
Brengt uw onderneming één of meerdere voertuigen in het verkeer (van personenauto's over bestelwagens tot vrachtwagens of zelfs werfmachines)? Dan is het een wettelijke verplichting om een verzekering B.A. Auto te nemen. Hierdoor wordt de schade die u (of de persoon die het voertuig bestuurt) bij een verkeersongeval veroorzaakt, door uw verzekering vergoed.

Wat is verzekerd?

Uw verzekering vergoedt de schade van de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 • hun verwondingen en eventuele nadelige gevolgen (bv. aanpassing van de woning, zodat ze kan worden gebruikt door een persoon in een rolstoel)
 • materiële schade: voertuigen en hun inhoud, gebouwen, stadsmeubilair, wegeninfrastructuur,...

 

Wat is niet verzekerd?

Schade die niet voortkomt uit het gebruik van uw wagen (bv. schade door goederen die u vervoert), of die voortkomt door een deelname van het verzekerde voertuig aan races of snelheidswedstrijden.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Als u of de bestuurder van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval, vergoedt uw verzekering B.A. Auto de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 • de passagiers
 • de bestuurder en de passagiers van andere voertuigen
 • fietsers, voetgangers,...
 • de eigenaar van een goed dat door het ongeval werd beschadigd

Mogelijk gunstige voorwaarden voor uw wagenpark

Wilt u uw wagenpark verzekeren? Bij Federale Verzekering kan uw onderneming van gunstige voorwaarden genieten. Neem contact op met uw adviseur om er een zicht op te krijgen.

Wij staan aan uw zijde

U kunt rekenen op bijstand dag en nacht zonder dat u daarvoor een toeslag op uw premie moet betalen**.

Lagere premies

U kunt elk jaar uw aandeel in onze winst in de vorm van een restorno op uw premie* ontvangen.

  Welke extensie?

  Omniumverzekering

  De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw personenauto - ongeacht of u in fout bent of niet.

  Meer info
   

  Wilt u een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of contacteer uw adviseur

   

  Wettelijke bepalingen

   

  Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

  Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

  Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

  * De restorno's evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's, die deel uitmaakt van de groep Federale Verzekering. De toekenning van restorno's in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno's variëren per categorie en per type producten. De regels met betrekking tot hun toekenning worden bepaald in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's. Die statuten kunnen hier worden geraadpleegd.

  ** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme of zaken) en bestelwagens.

  Heeft u een klacht?

  Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

  Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
  Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

  Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de
  Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
  Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

  Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de (Kandidaat-)Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.


  Hoe kunnen we u helpen?

  Via telefoon : al klant

  Tel: 02 509 04 11

  Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

  Via telefoon : nog geen klant

  Tel: 0800 14 200

  Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

  Op afspraak

  Zoek de adviseur uit uw regio

  Uw persoonlijke adviseur

  Toegangsplan hoofdzetel


  Uw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Meer info

  Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

  Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

  Meld u aan

  Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
  voor My Federale ?

  Vraag deze hier aan