?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Materiële Schade – Speciale Risico’s

Bescherm uw goederen en materieel die een waarde hebben van meer dan € 1.536.939,85* tegen schade door brand, storm, rook, …

Wat houdt dit in voor u?

 • Bescherm de zeer waardevolle materialen 
 • Een verzekering op maat van uw activiteit

Waar dient u op te letten?

 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid is niet automatisch mee verzekerd
 • Er is een franchise van toepassing

Bescherm het materieel, de voertuigen, de gebouwen,... die van levensbelang zijn voor uw bouwonderneming en bescherm zo uw bedrijf meteen mee. Indien deze zaken een waarde hebben van meer dan 1.536.939,85*, dan zijn ze verzekerd tegen schade met onze Verzekering Materiële Schade Speciale Risico's.

Wat is verzekerd?

 

U kunt – afhankelijk van het risico dat u loopt – bepaalde waarborgen uitkiezen om uw polis samen te stellen. Afhankelijk van uw keuze vergoedt deze verzekering schade aan uw goederen veroorzaakt door:

 • brand, ontploffing, bliksem
 • storm en hagel, druk van sneeuw
 • waterschade
 • glasbreuk
 • aanrijdingen door voertuigen
 • arbeidsconflicten, oproer, volksbeweging, vandalisme en kwaadwilligheid
 • rookschade
 • elektriciteit

Er zijn ook aanvullende waarborgen mogelijk. 

 • onbruikbaarheid van onroerende goederen
 • behouds- en opruimingskosten
 • verhaal van huurders of gebruikers
 • verhaal van derden
 • geglobaliseerde verhoging van de schadevergoeding

Binnen al deze waarborgen kunnen er specifieke vergoedingsplafonds van toepassing zijn.
Voor de bepaling van het kapitaal van uw gebouw, kunt u een beroep doen op een technisch inspecteur. U kunt ook zelf een kapitaal bepalen, maar dan loopt u het risico op een verminderde tussenkomst wanneer dit kapitaal op het moment van een schadegeval te laag blijkt te zijn.

 

 

Wat is niet verzekerd?

 

 • schade die door u of door een andere verzekerde opzettelijk werd veroorzaakt
 • schade die zich opnieuw voordoet omdat u de oorzaak na een eerder schadegeval niet heeft weggenomen
 • schade die bestaat uit slijtage
 • ...

Uw eigen risico bedraagt € 1.004,63 (geïndexeerd), tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen van uw contract.
De vergoeding binnen de waarborg storm en hagel wordt beperkt tot 10% van de verzekerde bedragen.
Uw vergoeding voor schade aan het gebouw en de inhoud zal verminderd worden met het slijtagepercentage dat hoger ligt dan 20% voor de schadegevallen veroorzaakt door storm, hagel of sneeuw- of ijsdruk en 30% voor de overige schadegevallen.
Wij bieden geen dekking voor schade die u heeft opgelopen omdat u de door ons gevraagde preventiemaatregelen niet heeft getroffen, mits er natuurlijk een oorzakelijk verband bestaat met het ontstane schadegeval.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

Welke goederen kunt u verzekeren?

 

De waarde van het goed dat u wil verzekeren, moet hoger zijn dan € 1.536.939,85*. U kunt volgende goederen verzekeren:

 

 

Op maat

 

Een polis Materiële Schade Speciale Risico’s wordt helemaal op maat opgemaakt. U bepaalt samen met onze expert en na een doorgedreven analyse welke goederen en welke risico’s moeten worden verzekerd.

Deze polis is flexibel. Verandert de waarde van de verzekerde goederen? Dan passen wij op uw vraag ook de verzekerde bedragen aan!

Wettelijke bepalingen


*Volgens ABEX 754, tweejaarlijks geïndexeerd (cf. Koninklijk Besluit 24/12/1992 tot uitvoering van de wet van 25/06/1992 op de landverzekeringsovereenkomst). Voor bepaalde activiteiten is dit bedrag hoger. Bv. voor landbouwbedrijven, ziekenhuizen, vrije beroepen, scholen,… Voor deze risicio’s wordt er van een speciaal risico gesproken vanaf € 48 098 615,35 (ABEX 754).

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van het contract wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 


Iedere beslissing om de verzekering Materiële Schade - Speciale Risico's te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij