?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Computer

Uw ideeën, offertes, plannen, bestanden … staan op uw computers en/of servers. Bescherm deze dan ook met de verzekering Computer, want ze vormen de basis van uw bedrijf. En ook elektronische en zwakstroominstallaties kunnen verzekerd worden!

Wat houdt dit in voor u?

 • De basiswaarborg vergoedt de schade aan uw computers, elektronische en zwakstroominstallaties door om het even welke oorzaak (behalve uitsluitingen), in geval van totaal of gedeeltelijk verlies
 • De basiswaarborg kan uitgebreid worden zodat bv. gevolgschade ook verzekerd is

Waar dient u op te letten?

 • Schade ten gevolge van het foutieve gebruik van het apparaat is niet verzekerd
 • Er wordt een franchise toegepast per schadegeval

De basiswaarborg van de verzekering Computer verzekert de schade aan uw computers, servers, maar ook andere elektronische (zoals bv. medische apparatuur, …) en zwakstroominstallaties door om het even welke oorzaak en in geval van

Computers, elektronische en zwakstroominstallaties, uitsluitend voor professioneel gebruik, die gedefinieerd zijn in het contract:

 • terwijl ze al dan niet werken
 • tijdens het demonteren, het verplaatsen en het opnieuw monteren, nodig voor
  • onderhoud
  • inspectie
  • revisie
  • herstelling

Wat is verzekerd?

De verzekerde voorwerpen zijn verzekerd tegen elk verlies en elke niet te voorziene en plotselinge schade. Deze schade kan te wijten zijn aan om het even welke oorzaak. Volgende kosten worden door Federale Verzekering terugbetaald aan de verzekerde:

 • werkuren en verplaatsingskosten
 • materialen en vervangingsstukken
 • de nieuwvervangingswaarde bij totaal verlies (er is natuurlijk een afschrijving van toepassing. Die bedraagt 1% per maand vanaf de 25ste maand, met een max. van 70%).

 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

Volgende schade is uitgesloten:

 • Esthetische schade (bv. barsten, krassen, deuken).
 • Schade door gebreken of fouten die reeds gekend waren bij het afsluiten van de verzekering.
 • Schade ten gevolge van foutief gebruik van de apparaten.
 • Schade waar de herstelling valt onder een wettelijke of contractuele verplichting...

Er wordt een franchise toegepast volgens de bepalingen vermeld in het contract.

Er wordt een afschrijving toegepast op bepaalde materialen en loonkosten volgens de bepalingen vermeld in het contract.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

U kunt de basiswaarborg aanvullen met volgende optionele waarborgen:

 • Voor verlies of schade te wijten aan 
  • een werkstaking, oproer en sabotage, 
  • of veroorzaakt aan een informatiedrager.
 • Een vergoeding van de extra kosten voor 
  • uitgevoerde werken buiten de normale werkuren, 
  • vervoer van materialen en vervangingsstukken die nodig zijn voor de herstelling via expressverzending, 
  • het beroep doen op technici uit het buitenland.

U kunt ook kiezen voor de optionele uitbreiding Gevolgschade. U kunt zo de 

 • wedersamenstellingskosten (kosten voor het opnieuw samenstellen van de informatie die aanwezig was op de verzekerde informatiedragers) verzekeren, dit voor zo ver er een wekelijkse back-up in een ander gebouw plaatsvond;
 • of de bijkomende kosten (bv. kosten om de gevolgen op te vangen van het niet-inzetbaar zijn van het verzekerde apparaat) verzekeren.

Wettelijke bepalingen

 

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing. 

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan