?
Hulp nodig?
Gaan

Nova Invest VIP

Laat uw bedrijfskapitaal renderen met Nova Invest VIP. Combineer de kapitaalgarantie met het gewaarborgde rendement van deze tak 26-belegging.

Wat houdt dit in voor u?

 • Geniet een jaarlijks gewaarborgd rendement*
 • U kunt ristorno's leven** krijgen
 • We hanteren een transparante kostenstructuur

 

Waar dient u op te letten?

 • Er zijn instap- en uitstapkosten verschuldigd
 • Instappen is mogelijk vanaf € 250.000
 • Diversifieer steeds uw beleggingen en spaargeld

Als ondernemer in de bouw heeft uw onderneming soms kapitaal nodig voor toekomstige investeringen of om bouwprojecten te financieren. U wilt dus uw bedrijfskapitaal laten renderen zodat u uw plannen kunt uitvoeren. U kunt dit in veiligheid en op lange termijn doen met onze oplossing: Nova Invest VIP.

De 5 troeven van Nova Invest VIP

 

1. Met een Nova Invest VIP krijgt u een jaarlijks gewaarborgd rendement
Vanaf 10.07.2023 bedraagt de gewaarborgde intrestvoet 2,00%*. En de intrestvoet op het moment dat u geld stort, is van toepassing op de storting gedurende de looptijd van de belegging! De totale looptijd van een contract Nova Invest VIP bedraagt 10 jaar. 

2. Uw onderneming kan ristorno's leven** krijgen
Het gewaarborgd rendement kan nog eens met onze ristorno's leven, toegevoegd aan het contract,* worden verhoogd! Het toekennen van de ristorno leven is niet gegarandeerd in de toekomst. 

3. Uw onderneming betaalt enkel duidelijk aangegeven kosten
De instapkosten zijn vast en bedragen 0,25% op iedere storting. En we rekenen sowieso geen beheerskosten aan. Op de einddatum van het contract zijn er geen uitstapkosten. Wilt u vervroegd uitstappen, dan kunnen uitstapkosten (max. 3%) en een afkoopvergoeding aangerekend worden. 

4. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u stort
Een Nova Invest VIP kan geopend worden met een eerste storting van min. € 250 000 en van max. € 3 000 000. Bijkomende stortingen zijn op elk moment mogelijk met een minimum van € 250 000. Het totale bedrag van de stortingen is beperkt tot € 3 000 000 per kalenderjaar en tot € 10 000 000 voor de gehele looptijd van het contract.

5. Geen verrassingen: fiscale transparantie
U bent geen verzekeringstaks verschuldigd op de stortingen die u doet.
Bij een vervroegde opname of op het einde van het contract wordt altijd 30% roerende voorheffing*** ingehouden op het reële rendement.

 

Kan uw onderneming baat hebben bij een Nova Invest VIP? 

 

Ja! U kunt onze tak 26-oplossing Nova Invest VIP ook gebruiken voor het beleggen van uw bedrijfskapitaal. Niet enkel zijn de bovenvermelde troeven van toepassing, uw onderneming geniet ook nog mooie fiscale troeven***!

Goed om weten

 

 • Diversifieer uw beleggingen en spaargeld

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vindt u hier.

Een transparant overzicht van onze kosten

 • Instapkosten: 0,25%
 • Uitstapkosten: Maximaal 3% (geen bij overlijden of einddatum)
 • Beheerskosten: 0% 
 • Verzekeringstaks: geen
 • Roerende voorheffing: Volgens de huidige fiscale wetgeving bent u bij een afkoop roerende voorheffing verschuldigd op het reële rendement.

Er kan een financiële afkoopvergoeding aangerekend worden.

 

Wettelijke bepalingen

 

*De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

**De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

***Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van dit product bedraagt 10 jaar.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE90 3101 5641 6832 BIC: BBRUBEBB.

 

Iedere beslissing tot intekening op Nova Invest VIP moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Essentiële-Informatiedocument en van de algemene voorwaarden. U vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij