?
Hulp nodig?
Gaan
U kan het kapitaal van uw bouwonderneming op uw bedrijfsrekening laten staan, maar dat levert vaak niet veel op. Wij hebben oplossingen die kunnen renderen, op korte en lange termijn. Uw bedrijf geniet meteen van fiscale voordelen*, en u kunt uw toekomstige bouwprojecten financieren met eigen bedrijfskapitaal. 
En u wil als zelfstandig bedrijfsleider ook uw naasten en uw bouwfirma beschermen als u vroegtijdig komt te overlijden? Dat kan met onze oplossingen op uw maat en aangepast aan uw wensen. 
 • Jaarlijks gewaarborgde rendementen

   

 • Ristorno's leven** voor Nova Invest VIP

   

 • Fiscale voordelen voor uw onderneming*

   

 •  

   

Wat wilt u verzekeren?

Nova Deposit

Een transparante en veilige tak 26-oplossing met een basis- en getrouwheidsintrest. Uw geld snel nodig? U kunt het snel opvragen. Meer weten

Nova Invest VIP

Laat uw bedrijfskapitaal renderen met Nova Invest VIP. Combineer de kapitaalgarantie met het gewaarborgde rendement van deze tak 26-belegging. Meer weten

Nova Invest

Laat uw bedrijfskapitaal renderen met Nova Invest. Combineer de kapitaalgarantie met het gewaarborgde rendement van deze tak 26-belegging. Meer weten

Financier uw professionele projecten, dankzij mozzeno

U wil nieuw materiaal aankopen? Of een nieuwe software om uw dienstverlening helemaal op punt te zetten? Of u wil plannen laten uittekenen om te kunnen uitbreiden? Vaak staat er een serieuze kost tegenover. En misschien wil u voor dit project liever niet putten uit uw bedrijfskapitaal.
Ontdek het professionele krediet

Successieplanning

 

U denkt er nu reeds over na om later uw onderneming of uw bedrijfskapitaal aan uw kinderen over te laten? 
Wij kunnen u daar bij helpen! Verschillende van onze producten kunnen gebruikt worden in het kader van successieplanning.

* Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.
** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij