?
Hulp nodig?
Gaan

Schadeattest

Vanaf 1 januari 2004 moet elke verzekeraar bij de opzegging van een contract B.A. Auto een schadeattest afleveren voor alle categorieën van voertuigen. Voor de personenwagens en lichte vrachtwagens vervangt dit attest het gekende bonus-malusattest. Voor de andere categorieën van voertuigen (zoals tweewielers, vrachtwagens, …) is het schadeattest een nieuw systeem. Dankzij dit attest kan de nieuwe verzekeraar zich een duidelijk beeld vormen van het schadeverleden van een bestuurder, daar waar hij vroeger enkel beschikte over een bonus-malusgraad die gekoppeld was aan één bepaald voertuig.

Het attest vermeldt de schadegevallen van de laatste 5 jaar, met vermelding van de persoon die het ongeval veroorzaakt heeft, en de daarbij gemaakte kosten.

De aflevering van het attest gebeurt uiterlijk 15 dagen na het einde van het contract.

De gegevens op het attest zijn die van het moment waarop het attest werd opgemaakt: dit betekent in feite dat er nooit duplicaten worden afgeleverd, maar steeds documenten waarop de allerlaatste toestand vermeld staat.

Het attest heeft enkel betrekking op de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid, en is, zoals hoger vermeld, van toepassing op alle categorieën van voertuigen.

   

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan