?
Hulp nodig?
Gaan

Wist je dat het gemiddeld pensioen van een man in België € 1627 bruto bedraagt1? En dat dit voor vrouwen nog lager ligt omdat ze vaker geen volledige carrière hebben? Zorg dan ook vooral zelf voor dat extraatje waardoor jij volop van jouw pensioen vol plannen kan genieten.

En dat hoeft zelfs niet moeilijk te zijn. Maandelijks kan het al vanaf € 50! En wij geven je tot € 100 StartBonus*! Wacht dus vooral niet langer, want hoe vroeger je er aan begint, des te beter voor jouw toekomstig pensioen. Wij zetten je alvast op de goeie weg met de StartBonus die je er van ons bij krijgt!

 

Sparen met fiscale voordelen

€ 50 STARTBONUS

Geniet je nog niet van de fiscale voordelen van pensioen- of langetermijnsparen? 

  • Begin dan eerst met pensioensparen. Je geniet dan tot 30% belastingvermindering op je premies**! 
  • Je doet al aan pensioensparen? Of je hypothecaire  krediet loopt ten einde? Dan kan langetermijnsparen de goeie keuze zijn.

Ontdek hier het pensioen- en langetermijnsparen, of tijdens een persoonlijk gesprek met één van onze specialisten, die zal peilen naar jouw financiële kennis, beleggingshorizon, wensen en noden. 

Onderschrijf je één van deze oplossingen? Dan geven wij jou nu € 50 StartBonus! Een eerste stap naar een comfortabel pensioen.

 

Niet-fiscaal sparen

€ 50 STARTBONUS

Zoek je een bijkomende oplossing om je pensioenkapitaal op te bouwen? En je geniet al van de fiscale voordelen van het pensioen- en/of langetermijnsparen? Dan kan je je geld beleggen! 

Begin al te beleggen vanaf € 50 per maand in een niet-fiscaal pensioenplan. Onze beleggingsoplossing combineert de veiligheid van de tak 21 met het potentiële rendement van de beurs (tak 23).

Ontdek hier ons niet-fiscaal pensioenplan. Of tijdens een persoonlijk gesprek met één van onze specialisten, die zal peilen naar jouw financiële kennis, beleggingshorizon, wensen en noden.  

Onderschrijf je deze oplossing? Dan geven wij jou nu al € 50 StartBonus! Een mooie stap naar een comfortabeler pensioen.

 

 

 

1Bron https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/dit-is-het-gemiddeld-wettelijk-rustpensioen

 

Wettelijke bepalingen

 

*Actie onderhevig onder voorwaarden. Je vindt het actiereglement hier. Actie enkel geldig op Vita Pensioen Pensioensparen/Langetermijnsparen en Vita Flex 44. Afhankelijk van jouw financiële kennis, beleggingshorizon, wensen en noden kunnen er ook andere producten worden voorgesteld dan diegene die onderhevig zijn aan deze actie. 

** De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Op deze producten is het Belgische recht van toepassing.

Bij Vita Pensioen Pensioensparen (tak 21) is de einddatum van de overeenkomst vastgesteld op de leeftijd van 65 jaar van de verzekerde. Indien de verzekerde bij onderschrijving 55 jaar is of ouder bedraagt de looptijd 10 jaar.
Bij Vita Pensioen Langetermijnsparen (tak 21) is de einddatum vrij te kiezen door de verzekeringsnemer tussen de leeftijd van 65 en 80 jaar van de verzekerde. 
De verzekeringsovereenkomst eindigt eveneens bij overlijden van de verzekerde of bij een volledige afkoop. De looptijd bedraagt minimaal 10 jaar.
Looptijd van de Vita Flex 44-overeenkomst: Onbepaald. De overeenkomst loopt af op het moment van de totale afkoop of het overlijden van de verzekerde.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op: Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel. Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.

 

Download

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan