?
Hulp nodig?
Gaan
Trophees
particulieren
29 oktober 2021

Nog prijzen voor Vita Pensioen en F-Manager VIP.2!

Op 27 oktober 2021 vond de 22ste presentatie van de DECAVI Levensverzekeringstrofeeën plaats. Tijdens dit evenement, eigen aan de verzekeringssector, won Federale Verzekering twee trofeeën! Voor het 6de jaar op rij wordt de prijs van “Spaarformules met gewaarborgde intrestvoet (tak 21)”* toegekend aan Vita Pensioen (tak 21). Deze oplossing, beschikbaar vanaf € 50 per maand (bij storting van de premies via domiciliëring), biedt voor pensioenspaar- en langetermijnspaarformules rendementen die tot de hoogste op de markt behoren voor 2020 (bron: www.spaargids.be/sparen/pensioensparen.html en www.spaargids.be/sparen/langetermijnsparen.html). Je kan genieten van een gegarandeerd rendement (geldig tot 31/12 van het lopende jaar***) en een belastingvermindering van 25% tot 30%****, afhankelijk van de premie die je wenst te betalen. Let echter wel op de instap-, uitstap- en afkoopkosten die van toepassing zijn op dit product (er zijn geen kosten in geval van overlijden of op de datum van beëindiging van het contract). Als je geïnteresseerd bent in dit product, aarzel dan niet om het te ontdekken op www.federale.be/nl/particulieren/jouw-pensioen/vita-pensioen-pensioensparen-en-langetermijnsparen

En dat is nog niet alles, want Federale Verzekering won met F-Manager VIP.2 voor het 9de jaar op rij de Trofee in de categorie “Individuele pensioentoezegging (IPT)”**. Met deze oplossing kan u als bedrijfsleider een aanvullend pensioen opbouwen door het gewaarborgde rendement (geldig tot 31/12 van het lopende jaar***), een eventuele ristorno leven en een gunstige fiscaliteit**** ! Ontdek onze F-Manager VIP.2 door hier te klikken!

Rusten wij op onze lauweren door deze regelmatige erkenningen? Neen! Wij zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die voldoen aan de behoeften van onze klanten en die rekening houden met de context van de financiële markten en de huidige conjunctuur van de rentevoeten. Daarom hebben we Vita Flex 44 ontwikkeld, een flexibele oplossing die aan deze verschillende criteria voldoet! Het combineert de voordelen van de tak 21, voor de beheersing van het risico, met die van tak 23, dat zorgt voor de eventuele prestaties. Op basis van jouw beleggersprofiel, jouw gedrag ten overstaan van risico’s en je behoeften bepaal jij het aandeel van je beleggingen om het evenwicht te bereiken dat het best bij je past! Wees echter voorzichtig, want voor de takken 21 en 23 gelden beheerskosten. Bovendien is er in de tak 23 geen kapitaals- of rendementsgarantie. Wil je meer weten over dit product? Klik dan hier voor meer informatie.

Wettelijke bepalingen

* Uitgereikt in Brussel op 27/10/2021, 28/10/2020, 23/10/2019, 24/10/2018, 25/10/2017 en 26/10/2016 tijdens de uitreiking van de DECAVI Levensverzekeringstrofeeën. Bekroond in de categorie: Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en opnames (gewaarborgde intrestvoet – sparen). De financiële producten van 16 verzekeraars kwamen in aanmerking in deze categorie. Meer info op www.decavi.be

**Bekroond in Brussel op 23/10/2013, 22/10/2014, 21/10/2015, 26/10/2016, 25/10/2017, 24/10/2018, 23/10/2019, 28/10/2020 en 27/10/2021 tijdens de uitreiking van de DECAVI Levensverzekeringstrofeeën. Gelauwerd binnen de categorie Individuele Pensioentoezegging (IPT). De financiële producten van de 14 verzekeraars kwamen voor deze categorie in aanmerking. Meer informatie vindt u op www.decavi.be

*** In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Uiterlijk op 31/12 van het lopende jaar bepalen wij de gegarandeerde rentevoet voor het volgende jaar.

****De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

*****De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Op deze producten is het Belgische recht van toepassing.

Duur 

- In het geval van een Vita Pensioen pensioensparen wordt de looptijd van het contract vastgesteld op de leeftijd van de verzekerde van 65 jaar. Als de verzekerde op het moment van aankoop 55 jaar of ouder is, is de termijn 10 jaar.
- Voor een Vita Pensioen Langetermijnsparen wordt de einddatum vastgesteld op een door de verzekeringnemer vrij te kiezen datum tussen de 65e en 80e verjaardag van de verzekerde. De verzekeringsovereenkomst eindigt ook in geval van overlijden van de verzekerde of in geval van een totale inlevering. De minimale looptijd is 10 jaar.
- De individuele pensioentoezegging wordt afgesloten tot de pensioengerechtigde leeftijd die in de bijzondere bepalingen van het contract is vastgelegd..
- Duur van het Vita Flex 44 contract: onbepaalde duur, het contract eindigt in geval van een totale afkoop of bij het overlijden van de verzekerde.

Ontdek de segmentatiecriteria voor Vita Pensioen Pensioensparen en Langetermijnsparen

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be. 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.
 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij