?
Hulp nodig?
Gaan

Vita VAPZMinder belastingen, minder sociale bijdragen

Vita PCLI Avantage fiscal

Belastingvermindering

De premies betaald in het kader van het VAPZ zijn integraal aftrekbaar als beroepskost. Berekend tegen de marginale aanslagvoet betekent dit al vlug een belastingbesparing van 50% van de gestorte premies!

Minder sociale bijdragen

Dankzij uw overeenkomst Vita VAPZ betaalt u ook minder sociale bijdragen. Door de aftrekbaarheid van de premies komt uw nettoberoepsinkomen een stuk lager te liggen, waardoor u 3 jaar later ook minder sociale bijdragen betaalt.

In totaal kan u maar liefst tot meer dan 63% van uw premies VAPZ recupereren. (zie onderstaande tabel)

 

Netto belastbaar beroepsinkomen (in €)Fiscaal voordeel
(rekening houdend met 7 % gemeentebelasting)
Besparing aan sociale bijdragen*
(rekening houdend met indexatie)
Schatting totale besparing** 
0,01 - 13.540,00 26,75 %0,00 %26,75 %
13.540,01 - 14.042,5742,80 %0,00 %42,80 %
14.042,58 - 23.900,0042,80 %20,50 %54,53%
23.900,01 - 41.360,0048,15 %20,50 %58,78 %
41.360,01 - 60.638,4553,50 %20,50 %63,03 %
60.638,46 - 89.361,8953,50 %14,16 %60,08 %
89.361,90 - …53,50 %0,00 %53,50 %


* De bedragen betaald in 2021 zijn integraal aftrekbaar als beroepskost van de inkomsten 2021.

** De totale besparing is niet gelijk aan de som van het fiscaal voordeel en de besparing aan sociale bijdragen want de besparing aan sociale bijdragen zorgt voor een lager netto belastbaar beroepsinkomen wat op zijn beurt een vermindering van het fiscaal voordeel inhoudt.

CTA-Vita PCLI NL

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan