?
Hulp nodig?
Gaan
Project Management

Portfolio Manager (m/v)

Brussel

Referentie

Om onze interne afdeling « Strategy Office » te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een Portfolio Manager (m/v). Binnen het Strategy Office is de Portfolio Manager verantwoordelijk voor het consolideren, prioriteren en onderhouden van de portefeuille van projecten en initiatieven die gepland zijn voor de hele onderneming.


Functie

Binnen het Strategy Office is de Portfolio Manager verantwoordelijk voor het consolideren, prioriteren en onderhouden van de portefeuille van projecten en initiatieven die gepland zijn voor de hele onderneming.

Gedurende de volledige levenscyclus van de portefeuille zorgt hij voor de kwalificatie van nieuwe aanvragen, vergemakkelijkt hij de prioritering van de portefeuille-elementen, stelt hij de jaarlijkse portefeuille op rekening houdend met de afhankelijkheden, bewaakt hij de implementatie van de mijlpalen en vergemakkelijkt hij de arbitrages.

Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de processen van portefeuillebeheer.

Zijn belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het opzetten en onderhouden van een kader en methodologie voor portefeuillebeheer binnen de organisatie met betrekking tot: vraagsturing, strategische afstemming, risicobeheer, capacity planning, reforecast, winstrealisatie en performance management ;
- Toezien op de implementatie en het gebruik van passende instrumenten ter ondersteuning van de processen voor portefeuillebeheer ;
- Op basis van meerjarenplannen en vooraf gedefinieerde criteria, de selectie en prioritering van de gehele projectportefeuille van de onderneming sturen ;
- De arbitrages vergemakkelijken en aanbevelingen formuleren om te zorgen voor afstemming op strategische doelstellingen en organisatorische prioriteiten ;
- De vaststelling van de jaarlijkse basislijn van de portefeuille en de driemaandelijkse reforecast sturen ;
- Instaan voor de kwalificatie van de vraag en de afgestemdheid op de strategie analyseren ;
- Ervoor zorgen dat de projectsponsor wordt geïdentificeerd en actief betrokken is bij de lancering van het project ;
- Instaan voor de volledige capacity planning (business en IT) en het afstemmen van de business vraag op de capaciteit. Nauw samenwerken met het PMO Office voor projecten met een IT-component ;
- Heeft het geconsolideerde overzicht van de mijlpalen van alle projecten in de portefeuille (met of zonder IT-component). Zich baserend op de gegevens van het PMO Office voor projecten in het kader van het departement Technology ;
- Zorgen voor een goed portefeuillebeheer: deelnemen aan de stuurcomités van elke Business Line ;
- De besluitvorming op het hoogste niveau ondersteunen, door te zorgen voor een snelle en consistente communicatie met de belanghebbenden over de voortgang, de veranderingen en de impact op de portefeuilleonderdelen ;
- Zorgen voor een vroegtijdige identificatie van problemen en risico's op portefeuilleniveau en vaststelling van risicobeperkende maatregelen ;
- De aanbevelingen van de controlefuncties opvolgen.


Profiel

- Universitair niveau (MBA is een pluspunt) ;
- Minstens 10 jaar ervaring ;
- Uitstekende kennis van het verzekeringsbedrijf en de uitdagingen ;
- Uitstekende kennis van het Frans, Nederlands en Engels ;
- In staat zijn een globale visie te ontwikkelen op de projectportefeuille van de onderneming en een kritische blik te werpen op hun bijdrage tot de globale strategie ;
- Expertise in de toepassing en analyse van de methodes en technieken voor portefeuillebeheer:
• Beslissingsondersteunende instrumenten en modellen, simulatietechnieken, beheer van de verplichtingen
• Prioriteringsmodellen
• Methodes en instrumenten voor capaciteitsmodellering
• Project- en programma-audittechnieken
• Prestatie-indicatoren van de portefeuille
• Beheer en toewijzing van middelen
- Een visie hebben en in staat zijn om anderen te verenigen en te mobiliseren met het oog op de uitvoering ervan ;
- Strategisch kunnen denken en een holistische visie hebben ;
- Over uitstekende analytische vaardigheden beschikken ;
- Een goed inzicht hebben in de technische en organisatorische afhankelijkheden binnen de onderneming en deze gebruiken om de onderneming van dienst te zijn ;
- Blijk geven van autonomie en organisatietalent ;
- In staat zijn om je partners te begrijpen en je op hun niveau te plaatsen, elementen te gebruiken die hen kunnen overtuigen en je argumenten op een afgewogen manier en op het gepaste moment naar voren te brengen.


Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Herken jij je in dit profiel? Reageer vandaag nog en solliciteer online (zie knop "Solliciteren" hieronder). Jouw kandidatuur wordt met discretie behandeld.
Synthese

Portfolio Manager (m/v)

Brussel

Om onze interne afdeling « Strategy Office » te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een Portfolio Manager (m/v). Binnen het Strategy Office is de Portfolio Manager verantwoordelijk voor het consolideren, prioriteren en onderhouden van de portefeuille van projecten en initiatieven die gepland zijn voor de hele onderneming.
Solliciteren

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan