?
Hulp nodig?
Gaan
Actuariaat Leven

Actuaris Leven IFRS17 (m/v) Leven Groep en Individueel

Brussel

Referentie

Als Actuaris Leven IFRS17 (m/v) bent u verantwoordelijk voor verzekeringstechnische vraagstukken op het gebied van levensverzekeringen, zowel voor Leven Groep als voor Leven Individueel.


Functie

Als medewerker van het departement Actuariaat Leven bent u verantwoordelijk voor verzekeringstechnische vraagstukken op het gebied van levensverzekeringen, zowel voor Leven Groep als voor Leven Individueel. De functie-inhoud bestaat hoofdzakelijk uit het berekenen van de IFRS17 reserves Leven, de ontwikkeling en modellering van de technische provisies, beheer van en rapportage over de verzekeringstechnische risico's. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op uw expertise voor analyses betreffende uiteenlopende verzekerings-technische probleemstellingen.
Het departement Actuariaat Leven rapporteert aan de directeur leven.

Uw activiteiten omvatten:
- Nazicht van de berekeningen van de technische voorzieningen volgens de van toepassing zijnde wetgeving IFRS17, opmaken van modellen en evalueren van de kwaliteit van de gebruikte data ;
- Controle en analyse van de technische basissen, zoals deze gebruikt worden in IFRS17 ;
- Monitoren en aftoetsen van de gebruikte actuariële veronderstellingen met de realiteit, uitvoeren van back-testings en stress-tests ;
- Bijdragen aan de continue verbetering en optimalisatie van onze beheers- en rapporteringsprocessen, in hoofdzaak IFRS17 ;
- Ondersteuning bieden bij het opstellen van de verschillende rapporten met betrekking tot de IFRS17 reglementering ;
- Uitvoeren van actuariële studies, technische support verlenen aan de verschillende operationele diensten zoals boekhouding, risk, finance, … en actief bijdragen aan al de opgelegde wettelijke rapporteringsverplichtingen, in hoofdzaak voor IFRS17 ;
- Zorgen voor het technische reglementaire toezicht.


Profiel

- U bent in het bezit van een Master diploma in de Actuariële Wetenschappen (of gelijkwaardig door ervaring) ;
- U beschikt idealiter over een eerste ervaring binnen het Actuariaat Leven en/of risk management bij voorkeur binnen het domein IFRS17 ;
- U bent in staat proactief en autonoom te werk te gaan en getuigt daarbij van de nodige diplomatie en flexibiliteit;
- U bent een communicatieve teamplayer met een analytische, synthetische en kritische geest, talent voor organisatie en een groot assimilatievermogen ;
- U hebt een zeer goede kennis van het Nederlands of het Frans en een goede kennis van de andere landstaal.


Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Herken jij je in dit profiel? Reageer vandaag nog en solliciteer online (zie knop "Solliciteren" hieronder). Jouw kandidatuur wordt met discretie behandeld.

Synthese

Actuaris Leven IFRS17 (m/v) Leven Groep en Individueel

Brussel

Als Actuaris Leven IFRS17 (m/v) bent u verantwoordelijk voor verzekeringstechnische vraagstukken op het gebied van levensverzekeringen, zowel voor Leven Groep als voor Leven Individueel.
Solliciteren

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan